No Title
cv: 1082 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sApplicatie programmeur, Programmeur (C en C++), Programmeur (Java), Systeem Analist / Programmeur
Amsterdam
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Basisopleiding
01-01-1982 t/m 01-08-1989 TU Elektrotechniek - Informatietheorie


Ik heb een technische achtergrond Ė ben geruime tijd als
elektronicus/productontwikkelaar werkzaam geweest Ė maar daarbij werd steeds
duidelijker dat juist het veelvuldig programmeren in de taal C mij de meeste
voldoening gaf. Om die reden heb ik mij een aantal jaren geleden volledig
gefocust op het programmeren met Object GeoriŽnteerde programmeertalen waarbij
ik zowel met C++ als met Java gewerkt heb. Tijdens mijn laatste projecten lag
de nadruk vooral op Java.

Methoden:
- OOP, UML - JDBC, javacomm, Servlets, JSP, J2EE - XML
Platform: Linux, Windows(XP)

Bij voorkeur werk ik met Java (servers) gecombineerd met een Linux platform.

Ook voor speech-aware toepassingen.


periode:01-03-2002 t/m 19-07-2002
functie:Ontwerper, programmeur
omschrijving:Ritregistratie software en een eBusiness applicatie voor dealers een
mobiel
systeem.De ritregistratie software is eerst aangepast en later herschreven in
Java.
Verder betrof het een webserver met een database ontwerp. Daarmee kunnen
dealers via een webbrowser klanten voor diverse abonnementen en opties
invoeren. De invoer is eenvoudig gehouden, door de applicatie gedirigeerd. Het
is mogelijk gemaakt de MySQL database te beheren met MSAccess. Met
XML-bestanden is de server configureerbaar gemaakt (kies een land/taal
etc.).


periode:01-04-2001 t/m 01-12-2001
functie:Ontwerper, programmeur
omschrijving:Project voor Rijkswaterstaat, ontwikkeling van de pilot RTM Alkmaar.
Om Dynamisch verkeersmanagement op netwerkniveau toe te kunnen passen
hebben
Gemeente Alkmaar, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat directie
Noord-Holland afgesproken om gezamenlijk de pilot Dynamisch
Verkeersmanagement
Alkmaar/Noord-Holland uit te gaan voeren.
Binnen de pilot Alkmaar/NHM werd een pakket verkeersbeheersingsmaatregelen
ontwikkeld om de stagnerende doorstroming op de ring Alkmaar en het knelpunt
N246/N203 aan te pakken.
RTM, de ontwikkelde regeltactiekenmodule, is een bewijs geworden dat ook voor
dit soort systemen OOP en daarbij Java in combinatie met Linux uitstekend
voldoen. Maar eveneens dat voor een Java/Linux toepassing, Windows een
ontwikkelomgeving kan zijn.
Aan de hand van een actuele verkeerssituatie worden er, gegeven strategieŽn en
scenario's, verkeersbeheersingsmaatregelen ingezet. Denk daarbij aan de
teksten voor een vijftal DRIP panelen boven het wegdek. De actuele
verkeerssituatie bepaalt het systeem met behulp van wegvakmeetpunten, file
gegevens en brugstanden. Op het moment van schrijven is het systeem voor
Alkmaar operationeel.
In een volgende fase zullen ook andere maatregelen zoals stoplichten
aangestuurd gaan worden.


periode:01-01-2001 t/m 01-04-2001
functie:Java programmeur, technisch ontwerper
omschrijving:Migreren van eerder ontwikkelde ASP database sjablonen naar Java
Servlets.
Geschikt maken voor zowel een Windows omgeving als Linux. In de eerste
instantie gekoppeld aan Access maar later MySQL gebruikt.
Testen op een TCP/IP LAN waarna publiceren op het internet.


periode:01-11-2000 t/m 01-02-2001
functie:Java/ C++/COM programmeur, technisch ontwerper
omschrijving:Wireless Building control met spraakherkenning mbv C++/COM
ActiveX en Java
Fase 1: C++
Een C++ driver en protocol module geschreven voor Marmitek Home Control
modules.
Generieke classes ontworpen en geÔmplementeerd voor een gebouw met
schakelaars, verlichting en devices.
Speech aware engines (o.a. L&H engine) gekoppeld via geschikte API's.
Systeem reageert trefzeker op gesproken commando's en attendeert de gebruiker
via natuurlijk uitgesproken tekst.
Getest en goed genoeg bevonden.
Fase 2: COM
- Met ATL COM (activeX) versie van bovenstaande gemaakt en aangesproken via
Visual Basic en VB script. Daarmee geheel geschikt voor een ASP pagina of
zoiets als Access :-)
Fase 3: Java
Migratie van bovenstaande naar Java.
Server/client scheiding toegevoegd. House Client (servlet) kan via TCP/IP
socket Building server aanspreken.


periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie: