No Title
cv: 1386 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sHuisstijlmanager, Huisstijlco÷rdinator
Arnhem
In overleg
opdracht in: Management en Consultancy


Als huisstijlmanager ben ik ondernemingen van dienst bij het ontwikkelen en
bewaken van de huisstijl. Met het bevorderen van de herkenbaarheid en
toegankelijkheid is de huisstijl een belangrijk instrument bij het
klantgericht ondernemen.

Met mijn ervaring ondersteun ik het management met:
- het analyseren en inventariseren van de bestaande en / of te ontwikkelen
huisstijl
- het co÷rdineren van de ontwikkeling, invoering en bewaking van de
huisstijl
- het bevorderen van het draagvlak in de onderneming voor de consistente
toepassing van de huisstijl.
Het door de jaren heen consistent toe passen van de huisstijl is een zaak van
lange adem. Ik heb het overzicht en het geduld om daarvoor de
verantwoordelijkheid te nemen.

Kennis en kunde
Vanaf 1980 heb ik mij als vormgever bezig gehouden met de ontwikkeling van
huisstijlen. Voor uiteenlopende opdrachtgevers als speciaalzaken, bedrijven,
ondernemingen en instellingen houd ik mij bezig met zowel totaalopdrachten als
deelopdrachten, het ontwikkelen van nieuwe huisstijlen of revitaliseren van
bestaande.
Vanaf 1997 houd ik me bezig met het managen van totaal- en deelopdrachten.

Visie en kwaliteiten
- Door mijn brede belangstelling en mijn specialistische vakkennis van
grafische vormgeving en visuele communicatie ben ik in staat alle aspecten van
de huisstijl te overzien. Op grond daarvan ben ik het management van dienst
met die informatie die nodig is voor het ontwikkelen van visie, beleid en
strategie.
- Doordat ik mij goed in kan leven in de verschillende belangen van
medewerkers en klanten van de onderneming, ben ik in staat het belang van de
consistente toepassing van de huisstijl over te brengen en levend te houden
- Problemen zie ik als uitdagingen om oplossingen voor te ontwikkelen. Zie ik
niet meteen een oplossing dan formuleer ik een programma van eisen waaraan
oplossingen moeten voldoen. Zo zorg ik voor een consequente,
oplossingsgerichte benadering.
- Ik zorg voor een huisstijl die de identiteit van de onderneming bevestigt en
die gemakkelijk door relaties herkend wordt en daarmee de toegankelijkheid van
de onderneming waarborgt.

Bedrijfscultuur
In een informele sfeer kom ik tot optimale prestaties, draag ik bij aan het
klantgericht handelen van een onderneming en breng ik graag mijn kennis en
ervaring over op een jongere generatie.