No Title
cv: 1464 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sIT Manager, Promotie manager, Verandermanager, Coach, Recruiter
Barchem
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie, Commercie, Management en Consultancy, Personeel en Organisatie

Basisopleiding
01-08-1973 t/m 01-05-1977 MTS electronica
01-01-1992 t/m 15-06-1993 Docentenopleiding


01-05-1995 t/m 25-04-1996 MCP
01-04-2000 t/m 01-09-2000 ITIL Foundation
01-04-2000 t/m 01-09-2000 Projectleider
01-01-2001 t/m 31-06-2001 Projectmanagement

Cursussen en bedrijfsopleidingen
01-04-2000 t/m 31-06-2001 Managementtrainingen01-04-2000 t/m 31-06-2001 Managementtrainingen

Gewerkt en goed bekend met de methode projectmanagement volgens de NIMO
methode
MSproject2000
SDW
ITIL
Inrichten hel/servicedesk v.w.b. incidentmanagement, problemmanagement en
configurationmanagement

Waar liggen mijn ambities:
- werving en selectie
- verkoop en advisering

Omgaan met mensen is datgene wat ik leuk vind en ook door mensen wordt
gewaardeerd.


periode:01-02-2002 t/m heden
functie:Sales en recruiter
bedrijf:Zelfstandig van den Beld Services
omschrijving:Werving en Selectie bureau(Kantoorzaken)freelance opdracht
Functie: Opstellen werving en selectie procedures t.b.v. nieuwe opstart.
Aquasitie t.b.v. nieuwe opdrachtgevers en personeel.
File-Search
Gesprekken met opdrachtgevers en personeel(afstemmen vraag en
aanbod)
Opzetten eigen banensite met daarbij de inventarisatie en
haalbaarheidsonderzoek.
Het overzichtelijk opstellen van de cv database( onder welke
categorie moet
je iemand zoeken)
Het houden van selectiegesprekken en voorstellen bij de
opdrachtgevers.
Tussentijds voeren van voortgangsgesprekken met de opdrachtgever
en
werknemers


periode:01-07-2001 t/m 31-01-2002
functie:Servicedesk Manager
bedrijf:Bank
omschrijving:Functie: Service Desk Manager
Profiel: Verantwoordelijk voor de afdeling ICTS met 10
medewerkers.
De afdeling werkte niet volgens ITIL maar wil dit wel.
Ik heb eerst onderzoek gedaan naar de huidige situatie en vervolgens
de problemen in kaart gebracht die het inrichten van een Servicedesk
volgens ITIL zouden kunnen tegenwerken.
Op het moment dat de hele organisatie het belang inzag van de
nieuwe werkmethode ben ik begonnen met het voeren van
gesprekken met de medewerkers van de afdeling ICTS.
Momenteel ben ik bezig met de processen : Incident, Change en
Configuration Management.
Daarnaast doe ik onderzoek naar een Servicedesk Tool die geschikt
zou kunnen zijn voor de organisatie.
Belangrijk is de mensen betrokken te laten zijn bij het
veranderingsproces, dus veel coachen, functioneringsgesprekken.
Het opstellen van de SLA’s binnen de organistaie gebeurde als aanloop naar de
toekomst. Dit omdat er nog geen duidelijkheid was of er inderdaad budget
gerelateerd gewerkt zou gaan worden.
Wel ben ik volop in gesprek met de gebruikersorganisatie om de te verwachten
dienstverlening vast te leggen in een SLA.
Daarnaast wordt er een catalogus opgezet met de aangeboden diensten binnen
ICTS.


periode:02-02-2001 t/m 30-06-2001
functie:projectmanager
bedrijf:Opleidingsinstituut
omschrijving:Opzetten van een projectplan t.b.v. een marketingonderzoek.
Mijn taken:
- onderzoeken opdracht
- afstemmen met opdrachtgever
- Probleemdefinitie
- Risico analyse
- Planning
- Opleveren plan


periode:02-04-1999 t/m 31-01-2001
functie:projectleider/fieldmanager masterclass
bedrijf:softwarehouse
omschrijving:Aansturen en begeleiden van een 12-tal hbo ers die bezig waren met
een
afstudeeropdracht.
Taken:
- begeleiden
- opleiden(IA, FO en TO)
- bewaken planning(evt bijsturen)
- afnemen tests t.b.v. de voorbereiding examens
Leiden van een projectteam(12man)t.b.v.een ontwikkeltraject
Taken:
- Plannen mensen , middelen en geld
- activiteitenplanning
- risicoanalyse
- bewaken planning en bijsturen
- terugkoppeling opdrachtgevers
- werkoverleg
- sturen en motiveren