No Title
cv: 1714 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sIT strategie Consultant, Technisch Projectleider, Projectmanager, Management Consultant, Teamleider
Sassenheim
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie, Management en Consultancy

Basisopleiding
19-09-1981 t/m 19-06-1985 LTS Electro (C-Nivo)
19-09-1985 t/m 19-06-1989 MTS Elektronica
19-09-1989 t/m 19-03-1993 HTS Elektronica - Technische Computer Kunde


Leiding geven aan Professionals (Boertien & Partners)
Project Management (Hogeschool Den Haag)
Onderhandelingsvaardigheden (Boertien & Partners)
Oracle Database Administrator I
Introduction to SQL (Sybase)
Fast Track to Sybase SQL Server V11
Sybase Server Administrator for Unix & NT V11
Performance & Tuning for Sybase SQL Server V11
Effectively writing stored procedures (Sybase)
Network Node Manager (HP)
Advanced Unix (AT computing)
Unix System Administrator I & II (AT computing)
Performance & Tuning for Unix (AT computing)
ITIL Essentials
IT OperationsCenter (HP)
Prince II

Voornaamste aandachtsgebieden:
* beheertools (Tivoli, BMC Patrol, HP OpenView)
* Unix (AIX, HP-UX, Sun Solaris en Linux)
* databases (Sybase)

* projectmanagement/leiding
* interim management
* teamleiding
* advies
* troobleshooting Unix (AIX/Solaris/HP-UX en Linux) en Sybase
* performance & tuning onderzoek


periode:02-01-2001 t/m heden
functie:Hoofd Afdeling Project Managers
bedrijf:Exodus
omschrijving:Verantwoordelijk voor het opzetten van de pre-sales en project
management
afdeling van de Professional Services afdeling voor Noord Europa (Benelux
& Scandinavië).

Verantwoordelijk voor:
* Sollicitatiegesprekken;
* Set-up intranet voor de Professional Service afdeling;
* Implementeren Prince II methodologie en procedures;
* Het schrijven van Statements of Work;
* Leiden van de belangrijkste projecten;
* Selecteren project teamleden;
* Dagelijkse management van de projectmanagers en projectleden;
* Communicatie en rapportering aan de klanten en het hoofd Professional
Services;
* Communicatie met andere interne afdelingen.

periode:01-04-2000 t/m 30-11-2000
functie:Project Manager
bedrijf:ABN/AMRO
omschrijving:Verantwoordelijk voor de leiding van een project met als doel het
opzetten van
geautomatiseerd beheer van 2200 Windows 2000 servers en 27000 Windows 2000
werkstations met behulp van de System Management tool Tivoli.

Verantwoordelijk voor:
* Opstellen van een projectvoorstel
* Samenstellen projectteam
* Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers
* Afstemming met aanpalende projecten en afdelingen
* Verzamelen van de eisen en wensen van de beheerorganisatie
* Samen met de Tivoli architect de oplossingsrichtingen bepalen en uitwerken

* In kaart brengen van de wijzigingen op de bestaande beheerorganisatie
* Selecteren van benodigde hardware en software
* Samen met de Tivoli ontwikkelaars opleveren van de deliverables
* Organiseren van de benodigde testscenario's
* Overdragen aan de beheerorganisatie


periode:30-09-1999 t/m 01-03-2000
functie:Teamleider
bedrijf:ING Bank
omschrijving:Het ING Test Centrum is verantwoordelijk voor het inrichten en
beheren van
testomgevingen en het bieden van ondersteuning tijdens testactiviteiten van
haar klanten.

periode:01-04-1999 t/m 31-08-1999
functie:Management Consultant
bedrijf:Comsys
omschrijving:Comsys is een leverancier van call centre en voice response systeem
oplossingen. Voor de afdeling interne automatisering verantwoordelijk voor het
ontwikkelen van een visie op de ontwikkeling van de automatisering voor de
komende 5 jaar.

Verantwoordelijk voor:
* Schrijven van een visie document;
* Begeleiden/coachen van het hoofd interne automatisering bij beslissingen en
het ontwerp en implementatie van strategische systemen;
* Houden van intakes met de sleutelpersonen van Comsys;
* Schrijven van een Plan van Aanpak ten behoeve van de aanstaande verhuizing
van Comsys

periode:01-01-1999 t/m 30-04-2000
functie:Business Unit Manager
bedrijf:Interim Technology - Infrastructure Management
omschrijving:Verantwoordelijk voor één van de twee business unit van
Infrastructure
Management. Deze afdeling richt zijn aandacht op het verlenen van Unix en
database gerelateerde infrastructurele diensten.

Verantwoordelijk voor:
* Bewaken van omzet en winst van de business unit;
* Opleiden van de specialisten en consultants;
* Rapporteren aan de directie van Infrastructure Management;
* Verzorgen van informatieavonden;
* Onderhouden van relaties met strategische klanten, partners en leveranciers;

* Opstellen van bedrijfs- en productplannen.

periode:01-04-1998 t/m 31-03-1999
functie:Teamleider
bedrijf:ING Barings
omschrijving:Leiding geven aan een team van 12 IT specialisten met als doel het
Y2k
compliant certificeren van alle, bij ING Barings Treasury, ingebruik zijnde
hardware, operatingsystemen, middleware en databasemanagement systemen.
Tevens
verantwoordelijk voor het opleveren van een Y2k compliant testnetwerk
bestaande uit diverse "smaken" Unix servers, Intel platformen en
netwerkcomponenten.

Verantwoordelijk voor:
* Dagelijkse leiding geven aan het team van inrichters voor de mainframe,
RS6000, Sun, Windows 2000 en OS/2 platformen;
* Op wekelijkse basis een overzicht verschaffen van de status van de diverse
activiteiten en de bijbehorende planning;
* Het structureren van de werkzaamheden en de bedrijfsprocessen
stroomlijnen;
* Selecteren van nieuwe medewerkers;
* Onderhandelingen voeren met de diverse platform beherende organisaties met
betrekking tot de benodigde SLA's voor de toegepaste platformen.

periode:01-11-1997 t/m 01-03-1998
functie:Adviseur/ontwikkelaar
bedrijf:Nedstaal
omschrijving:Opzetten van een beveilligingsmodel. Ontwerpen en implementeren
van beheer
applicatie, geschreven in Powerbuilder.

periode:01-04-1995 t/m 31-10-1997
functie:Adviseur/docent
bedrijf:Diverse (waaronder Hewlett & Packard en Sybase)
omschrijving:Diverse beheertools, Unix en database gerelateerde advies,
consultancy,
implementatie en integratie werkzaamheden.

periode:01-06-1993 t/m 31-03-1995
functie:Software Ontwikkelaar
bedrijf:Document Access
omschrijving:Ontwikkelaar van document management en workflow software.