No Title
cv: 2106 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBeleidsadviseur
utrecht
In overleg
opdracht in: Management en Consultancy

Basisopleiding
00-00-1989 t/m 00-00-1996 HAVO


00-00-1996 t/m 00-00-1997 Hogeschool van Utrecht; Propedeuse lerarenopleiding
aardrijkskunde 2e graads
00-00-1997 t/m 00-00-2002 Universiteit Utrecht; Opleiding Planologie
00-00-1997 t/m 00-00-1997 Universiteit Utrecht; Testimonium aanvullend tentamen
WIskunde-A
00-00-2000 t/m 00-00-2000 Universiteit Utrecht; language course 'Presenting in
English'

Ik zou willen helpen ruimtelijke processen efficiënt en snel te laten
verlopen, waarin de vereiste acties kunnen worden ondernomen. Het omgaan met
complexiteit en het vasthouden aan de moeilijke integrale opgave zijn voor mij
een uitdaging. Het hoge leergehalte, de ruimte voor initiatief en ambitie en
gedreven collega’s die me willen uitdagen om me professioneel, collegiaal en
resultaatgericht te blijven ontwikkelen trekken mij. Concrete ervaring zou ik
graag willen opdoen door middel van een groot enthousiasme, zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, creativiteit, doorzettingsvermogen,
kritische instelling en openheid voor kritiek van anderen. Hierbij hoop ik aan
verwachtingen van "drive", ambitie en commerciële slagvaardigheid te
voldoen.

Het bezighouden met vraagstukken zoals het formuleren van beleidsdoelen,
gewenste producten en resultaten; de uitvoering/realisatie uitbesteden of
opdragen aan private partijen (bedrijven, stichtingen) en zorg dragen voor de
manier waarop dat werk wordt uitgevoerd heeft mijn bijzondere interesse.


periode:01-04-2002 t/m 01-05-2002
functie:Verscheidene werkzaamheden (administratief als horeca)
bedrijf:Jaarbeurs Utrecht (tijdelijke werkzaamheden)

periode:01-03-2002 t/m 00-00-0000
functie:Financiele administratie (les- en schoolroosters maken)
bedrijf:ROC Opleidingen; Laan van Puntenburg 2 te Utrecht

periode:01-04-2001 t/m 30-11-2001
functie:stagiair
bedrijf:Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
omschrijving:Naast de werkzaamheden bij Twynstra Gudde kreeg ik de
gelegenheid om
informatie en documentatie door te bestuderen bij het Min. van Verkeer en
Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer (DGG); Projectdirectie PMR.

Zie verder de omschrijving bij Twynstra Gudde.

periode:01-02-2001 t/m 30-11-2001
functie:stagiair
bedrijf:Management en consultingbureau Twynstra Gudde te Amersfoort
omschrijving:Mijn afstudeeronderzoek (in combinatie met een stage) heb ik bij het
Management- en Consultingbureau Twynstra Gudde (op de PA Verkeer, Vervoer en
Infrastructuur) verricht. Het sterke ‘bestuurskundige en bedrijfskundige’
onderwerp van mijn afstudeeronderzoek “Een analyse van de ontwikkeling van
publiek-private samenwerking in het besluitvormingsproces van het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam: van het verlaten van het combinatiespoor naar
een implementatie van de ontvlechting” heeft naar mijn mening nauwe
raakvlakken met vraagstukken waar overheidsinstellingen zich dagelijks mee
bezighoudt. Tevens sluiten de keuze van mijn bijvakken (Verkeers- en
vervoersgeografie en –planologie, Stadsgeografie en Vastgoed en grond) zich
goed met de producten van overheidsinstellingen aan. Specifieke kennis heb ik
tijdens mijn afstudeeronderzoek opgedaan op het gebied van strategisch
(verander)management, volgen van procedures (zowel planologisch als
aanbestedingen), beleid- en besluitvorming, publiek-private samenwerking
(PPS), organisatiekunde en stakeholderanalyses. Momenteel ben ik naar
aanleiding van mijn afstudeeronderzoek met dr.ing. J.M. de Heer (partner
‘Policy and Strategy’ van Twynstra Gudde Management Consultants) bezig een
artikel te schrijven/publiceren. Een concept hiervan kan ik op uw verzoek
nader toesturen.

periode:00-00-2000 t/m 00-00-2001
functie:Posbezorger (auto)
bedrijf:PTT Post Utrecht

periode:00-00-1995 t/m 00-00-2000
functie:Bediening
bedrijf:Restaurant- en bowlingscentrum Veluwehal BV Barneveld

periode:00-00-1995 t/m 00-00-1995
functie:Bediening
bedrijf:AC restaurant Stroe

periode:00-00-1994 t/m 00-00-1994
functie:
bedrijf:Deutsche Pakket Dienst (DPD) te Barneveld