No Title
cv: 2326 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sVisual Studio, Visual Basic programmeur
't Harde
01-jan-2011
Freelance opdrachten

LTS, Burg. Folkerts, Elburg
Elektrotechniek (Diploma 06-1992)
MTS, Randmeer College, Harderwijk
Elektronica (Diploma 06-1996)
HBO, Hogeschool Limburg, Heerlen
Informatica (Diploma 01-1999)

Cursussen:
PID Software Academy
Inleiding Testen
PID Software Academy
Object Oriëntatie
PID Software Academy
Software Engineering
SOVI
Communicatie Training


Vaardigheden:
OS: Windows 3.x, 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, DOS

Programmeertalen: VB, VB.NET, VBA, VBScript, C, Pascal, Clipper, Cobol, SQL,
PL/SQL, HTML

Pakketten: Visual Basic 5.0, 6.0, Visual SourceSafe 5.0, 6.0, Crystal Reports, Delphi 2.0, Oracle SQL*Forms, SDW 3.40, Clear Basic 2.0,
MS FrontPage, MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint,
MZTools, CodeSMART, Wise for Windows Installer 4.21,
Rainbow Sentinel SuperPro Hardware Keys,
ActiveX Objecten\Componenten, MS Office, ActiveX Business, Objecten, DataViews 10.0, ActiveBar V2.0, ADO, SQLDMO, Janus GridEX 2000, Polar Draw ActiveX Control V1.1

Databases: MS SQL server 6.5, 7.0, 2000, Oracle 8.0,
MS Access 97/2000/XP, XML, Netwerken, Windows NT, Novell 3.12
Methoden & Technieken, Object Oriëntation, DSDM (RAD Development methodology), ISAC, DFD's, ER Model, STD's, DBMS, SDM, OMT


Opdrachtgever: Univé, Assen
Project:
Binnen Univé heb ik verschillende klussen gedaan over verschillende perioden.
Periode: 11-2000 tot 03-2004
Functie: Systeem Ontwikkelaar
Functionaliteit: Allerlei applicaties.
Werkzaamheden
Mijn hoofdtaak binnen Univé is Beheer & Onderhoud van allerlei applicaties van Univé.
Het gaat hier bijvoorbeeld om:
* Het mede ontwikkelen van nieuwe methoden en standaarden die men binnen Univé gebruikt.
* Het opzetten van een 3-laags structuur en het ontwikkelen van generieke Objecten.
* Het ontwikkelen van een tool waarmee men op een eenvoudige manier updates vanaf een centrale plaats kan uitvoeren.
* Migratie van Office 95 naar Office XP.
* MailAgent een applicatie die email opdrachten aan de hand van een schadenr doorstuurt naar de juiste correspondent.
Tools: PC, Windows 95, 2000, Visual Basic 5.0, 6.0, Visual SourceSafe 5.0, 6.0, MS Office 95/XP, Oracle, MS SQL-Server 2000, Crystal Reports 7.0, CodeSMART, ADO

Opdrachtgever Voortman Automatisering, Rijssen
Homepage www.voortman.net

Project ConstruSteel - CAM
Periode 01-2002 t/m 09-2003
Functie Systeem Ontwikkelaar
Functionaliteit Het ConstruSteel - CAM software programma is speciaal ontwikkeld voor de gebruikers van boor-/zaag machines. Het programma stelt de gebruiker in staat om op een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke manier profielen en stripmateriaal te definiëren en aansluitend te laten bewerken. Waarbij, aan de hand van de ingestelde machine, een lengte optimalisatie kan worden uitgevoerd. Het programmeren kan zowel aan de machine (lessenaar invoer) alsook op de werkvoorbereiding (bureau programma) worden uitgevoerd.
Werkzaamheden Met een programmeur van Voortman hebben we dit programma ontwikkeld.
Dit is vanaf het ontwerp t/m de setup procedure.
Tools PC, Windows 9x, NT, 2000, XP
Visual Basic 6.0
Visual SourceSafe 6.0
MS SQL-Server 7.0
MS Access 97/2000
Wise for Windows Installer 4.21
Rainbow Sentinel SuperPro Hardware Keys
Janus GridEX 2000
Polar Draw ActiveX Control V1.1
ActiveBar V2.0
SQLDMO
ADO


Opdrachtgever: KAS, Amersfoort
Project: Koppeling Retail Navigator (RN)
Periode: 01-2000 t/m 10-2000
Functie: Senior Programmeur
Functionaliteit
Voor de Import van gegevens naar de SQL-Server Database is een systeem ontwikkeld van ActiveX Object die door op een eenvoudige mannier in een een applicatie kan worden geďmplementeerd die in systemen worden ontwikkeld die AcitveX Objecten ondersteunen, zoals Visual Basic.
Voor de Export van gegevens vanuit de Database is voor hetzelfde principe gekozen.
De Objecten maken op hun beurt weer gebruik van de ActiveX Business Objecten van RN.
Werkzaamheden
Het bovenstaande systeem heb ik geheel ontwikkeld en geďmplementeerd in Visual Basic. Verder heb ik hier ook een aantal applicaties voor ontwikkeld en geďmplementeerd, zoals een generieke ASCII Import tool, hiermee is het mogelijk om ASCII files in verschillende formaten te importeren zonder dat men daarvoor hoeft te programmeren, men kan doormiddel van een wizard kan men een bestandsdefinitie maken.
Tools: PC, Windows NT 4.0, Visual Basic 6.0, Visual SourceSafe 6.0, MS SQL-Server 6.5/7.0, ADO 2.5, ActiveX Business Objecten


Opdrachtgever: YISS
Project: HMI
Periode: 07-1999 t/m 12-1999
Functie: Senior Programmeur
Functionaliteit
HMI Human Machine Interface is een pakket voor de grafische weergave van een operating systeem, dat wordt gebruikt op boorplatformen en fabrieken.
Met behulp van dit pakket is het mogelijk om iedere boiler en kleppen en verdere onderdelen de status en eigenschappen te bekijken en zonodig in te grijpen.
Werkzaamheden
Mijn aandeel hierin was om samen met 6 andere programmeurs, het ontwerpen en implementeren van een tekenpakket waarmee men de fabriek kan tekenen met al zijn apparaten.
Hierbij is gebruik gemaakt van het bestaande pakket DataViews, van dit pakket hadden we de sources beschikbaar. Hier hebben we een laag omheen ontwikkeld die tussen de achterliggende structuur van YISS en DataViews communiceerde.
Tools: PC, Windows NT 4.0, Visual Basic 5.0/6.0, Visual SourceSafe 2.0/6.0, ActiveX Componenten(OCX), DataViews 10.0


Opdrachtgever: PID, Amersfoort
Project: GRIP
Periode: 06-1999 t/m 07-1999
Functie: Senior Programmeur
Functionaliteit
GRIP is een personeels informatie systeem voor PID.
Het geheel is ontwikkeld in een 3-lagen Client/Server architectuur.
Er is gebruik gemaakt van Visual Basic als programmeer tool, voor de database is gebruik gemaakt van MS SQL-Server.
Voor de rapportages is gebruik gemaakt van Crystal Reports.
Werkzaamheden
Hier heb ik een begeleidende rol gegevens aan 2 afstudeerders en 3 medewerkers van PID. Deze hadden het project in april 1999 van mij overgenomen.
Verder heb ik hier de setup van GRIP voorbereid, hiervoor heb ik onderzoek verricht naar het gebruik van DCOM.
Tools: PC, Windows 95/98/NT 4.0, Visual Basic 6.0, MS SQL-Server 6.5, Crystal Reports , ADO 2.0, ActiveX Business Objecten, DCOM98


Opdrachtgever: Telfort, Amsterdam ZO
Project: Koppeling m.b.v OCX's
Periode: 06-1999
Functie: Consultant / Programmeur
Functionaliteit
Koppeling tussen twee applicaties doormiddel van OCX's.
Werkzaamheden
Voor Telfort heb ik onderzocht of het mogelijk was om doormiddel van AciveX Componenten(OCX), data van een InfoSale applicatie naar een Clear Basic applicatie te schrijven en andersom.
Tools: PC, Windows 98/NT 4.0, Visual Basic 6.0, Oracle 8.0, ADO 2.0, Clear Basic 2.0, InfoSale


Opdrachtgever: Kobato, Ootmarsum
Homepage: www.kobato.nl
Project: Kobaflex
Periode: 06-1999
Functie: Programmeur
Functionaliteit
Kobaflex is een applicatie die op een eenvoudige mannier een prijs van het product kobaflex kan berekenen. Verder is er een optie om de factuur uit te printen d.m.v. Word Bookmarks.
Werkzaamheden
Ik heb dit programma geheel zelf ontwikkeld.
Tools: PC, Windows 98, Visual Basic 6.0, Visual SourceSafe 6.0, MS Word 97


Opdrachtgever: KAS, Amersfoort
Homepage: www.kas.nl
Project: Koppeling Retail Navigator(RN) naar SAP
Periode: 04-1999 t/m 05-1999
Functie: Programmeur
Functionaliteit
Met dit programma is het mogelijk om Data door middel van Business Objecten uit de RN Database te halen. En deze doormiddel van verschillende bewerkingen dusdanig te bewerken dat er een ASCII bestand wordt gemaakt die door een SAP systeem kan worden ingelezen.
Werkzaamheden
In een team van 5 programmeurs heb ik de volgende activiteiten uitgevoerd:
Het ontwerpen en implementeren van een Visual Basic applicatie gebaseerd op de SAP import definitie.
Het testen van de applicatie.
Tools: PC, Windows NT 4.0, Visual Basic 6.0, MS SQL-Server 6.5, ADO 2.0, ActiveX Business Objecten