No Title
cv: 2348 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sMicrosoft .NET development Trainer.
Almere
vanaf eind 2011
Opdrachten

Opleiding Niveau Jaar
Psychiatrie HBO 1994
MTS Technische Informatica MBO 1991
MAVO Voorbereidend 1990


Ontwikkeltool Niveau DBMS
C# E MS Access
Visual Basic 6 E SQL Server 2000
ASP E SQL Server 7
ASP.NET E SQLBase 7.1
Visual Basic .NET E Oracle 8i
MS Word D Progress 6
MS Excel D Sybase
XML/XSLT/XPath D
JavaScript D
SOAP & UDDI C
WinScript C
Cisco 1600 B
Pascal B
C++ A
Clipper A
Methoden Niveau Platforms

Microsoft Solution Framework. E InterNet Information Server (IIS)
Unified Process C MS Windows NT
UML C MS Windows 2000
PRINCE 2 B MS Windows XP
ITIL B MS Windows 95/98
MS Windows ME
MS Windows 3.x
Small Bussiness Server
BizTalk
Sharepoint Portal Server
Specialismen Niveau

Multi-tier internet Programmatuur Microsoft DNA. E
Component Object Model Plus / Microsoft Transaction Server. E
ADO & ODBC (Universal Data Access) E
TCP/IP B
Active Directory Service Interfaces (ADSI) B


Ervaring Gedurende jaar 2004 PinkRoccade FinanceIT Trainer§ 2x Microsoft Training ASP.NET training gegeven.§ 2x Microsoft Training Programming with C#.NET gegeven.§ 1x Microsoft Training ADO.NET.

Augustus 2004- December 2004 UWV in opdracht van PinkRoccade Sociale ZekerheidTechnisch leidinggevende§ 14 man technisch personeel aangestuurd.§ Verantwoordelijk voor eindproduct.§ Programma architectuur opgezet.§ Actief meegewerkt bij ontwikkeling van product.§ Techniek: ASP.NET Visual Basic.NET Crystal Reports, SQL Server, Javascript, WebServices (SOAP). § Methodiek: Prince II, DSDM.

December 2003-Augustus 2004 Prorail in opdracht vanPinkRoccade IndustrieArchitect § Programma architectuur opgezet§ Ontwikkeling internet portal.§ Migratie van 5 regionale databases naar 1 database.§ Coach 5 man.§ Techniek: ASP.NET, SQL Server, Access, Crystal Reports, JavaScript, C#.NET§ Methodiek: Prince II.


Augustus 2002 - November 2003 Fortis in opdracht vanPinkRoccade FinanceChange manager / System Enabler§ Leiding gevend deel projecten tot 6 man.§ Ontwikkelstraat opgezet.§ Impact analyses uitvoeren.§ Coach medewerkers.§ Verantwoordelijk voor deel project.§ Programmeren internet Portal.§ Techniek: ASP, ASP.NET, SQL Server, DB2, MQ-Series, Visual Basic, C#.NET, XML, XSLT.§ Methodiek: ASL, Prince II.

December 2001- Augustus 2002 PinkRoccade HeathcareIT Trainer Consultant§ Opzetten software factory.§ Technisch coach medewerkers.§ Training gegeven Visual Basic 6 en Microsoft solution framework.§ Techniek: Visual Basic 6, Oracle, SQL Server.§ Methodiek MSF

Januari 2001 - December 2001 Topshare BVTechnisch leidinggevende§ Leidinggevende 5 man.§ Verantwoordelijk voor eindproduct.§ Verantwoordelijk voor planning.§ Verantwoordelijk voor kennisontwikkeling.§ Architectuur opgezet..§ Techniek: Visual Basic 6, JavaScript, ASP, SQL Server, XML, XSLT, C#§ Methodiek: Unified Process.

December 2000 - Januari 2001 CentricTechnisch leidinggevende§ Leiding gevend 3 man.§ Business suite ontwikkeld bestaande uit : Accounting pakket. Uren registratie applicatie.Planning applicatie.Management informatie systeem. § Automatisch installatie programmatuur ontwikkeld.§ Office extensies ontwikkeld.

Januari 1996 - December 2000 CentricIT Consultant§ Automatisch installatie programmatuur ontwikkeld§ Office extenties ontwikkeld.§ Netwerk installaties uitgevoerd, o.a. Exchange server, Cisco, NT4 domains.§ Onderhoud netwerken diverse klanten.

Januari 1995 - Januari 1996 GetronicsProject manager§ 12 man§ Verantwoordelijk voor planning (12 installaties de dag)§ Personeels allocatie. § Contact persoon NVM organisatie.

September 1994 - Januari 1995 ComproveIT Consultant§ Systeem beheer en consultancy gedaan voor diverse bedrijven.§ Functioneel ontwerp Progress programmatuur.§ Planner voor opleveringen.§ Contact persoon Nethrom Roemenië.