No Title
cv: 2456 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectmanager,Interimmanager,consultant
Alphen a/d Rijn
01-okt-2011
opdrachten

Na de HAVO heb ik veel computerleveranciersopleidingen gevolgd.
Hierna was de eerste jaren de avondstudie voor de HBO-opleiding AMBI het voornaamste:
AMBI-I1 t/m S4 1985 NOVI


De jaren daarna waren de opleidingen met name van belang om als informatie-analist met financiŽle vakkennis te kunnen werken:
Functioneel Ontwerp
1985: Volmac
Informatie-analyse 1988 Volmac
Opleiding Informatiebesturing 1992 Volmac
Postdoctorale opleiding FinanciŽle Markten en Banken1993 Cap Gemini

Na 1992 verschoven mijn werkzaamheden steeds verder naar projectmanagement, vandaar de volgende opleidingen. Met name de projectmanagementopleiding van Volmac was een uitgebreide vakopleiding waarin ook de nodige tijd werden besteed aan communicatie, team-building, motivatie, omgaan met weerstanden, kennisoverdracht.
Projectmanagement 1991 Volmac
Managing Projects 1999 Intern ABN-AMRO
PRINCE2 2001 Methode Projectmanagement

De volgende opleidingen waren bedoeld om als kwaliteitsmanager de kwaliteitsverbeteringen
binnen de organisatie door te voeren.
Presentaties en omgaan met weerstand waren nu zeker aspecten die belangrijk waren.
Workshop FPA (funktiepuntanalyse) 1996
Plateauplanning 1997 Nolan, Norton & Co
CMM, ISO-managementprocessen 1997/1998 Diverse workshops op kwaliteitsbeheer

Diverse opleidingen voor hulpmiddelen en algemene internetkennis.
MS Project 1999 Intern ABN-AMRO
Lotus Notes 1999 Intern ABN-AMRO
Internet databases en software 2001 Workshops

Gemeente Den Haag 2003 - heden Afdelingshoofd

Deze functie wordt gecombineerd met het projectmanagement van de Implementatie van het onderwijspakket 'Civision Onderwijs'.

Afdeling Leerlingzaken bij de gemeente Den Haag zat met een jarenlang kwakkelend traject om Civision Onderwijs te implementeren gecombineerd met een niet goed functionerende afdeling. Er bestonden al jarenlang interne en leveranciersproblemen. Per 1 oktober 2003 is dit onderwijspakket uiteindelijk geÔmplementeerd.
Nu ben ik bezig aan een upgrading van de organisatie en werkwijze om zodoende klanten de gewenste kwaliteit te kunnen leveren.
Tevens ben ik bezig met de implementatie bij de gemeente Den Haag van de wet ten aanzien van de begeleiding van Voortijdig Schoolverlaters.

UNIVE-ZORG via AVALIX Groep 1999 - 2002 Projectmanager

Bij deze opdrachtgever vervulde ik het totale projectmanagement bij Unive-Zorg voor de invoering van de euro.
Hierbij was ik verantwoordelijk voor alle veranderingen die voor de invoering van de euro noodzakelijk waren op financieel, organisatorisch, technisch en commercieel gebied. Op grond hiervan had ik enerzijds een team (internen en externen) van deelprojectleiders, functioneel ontwerpers, systeem-analisten, programmeurs en acceptatietesters en anderzijds een team van functionele aanspreekpunten van de gebruikersorganisatie. Ik was namelijk ook verantwoordelijk voor de realisatie van de eenmalige en continue consequenties in de gebruikersorganisatie (procedures, instructie, opleiding).
Vanuit mijn rol had Ik afstemming met alle interne en externe disciplines. Daarnaast was Ik verantwoordelijk voor de implementatie van de Zorgpas-proef bij Unive.
Dit betekende het implementeren van de centraal afgesproken functionaliteiten binnen Unive met de daarbij behorende opleidingen, instructies, in beheer nemen, etc.
De nadruk in dit project was het aansturen van een ploeg jonge mensen, het coachen hiervan en verzorgen van een goede samenwerking om het doel te bereiken. Ik was daarbij tevens verantwoordelijk voor het voorlichten van de organisatie door middel van workshops, opleidingen en presentaties.
De organisatiebrede veranderingen en veel externe consequenties, vereiste een strakke planning, stevige managementvaardigheden en goede interne en externe communicatie.
Het tijdig realiseren van de projectdoelstelling was voor het gezamenlijke projectteam dan ook zeer bevredigend.

ABN-AMRO via AVALIX Groep 1998 - 1999 Projectmanager

Projectmanager voor een hypotheekproject, waarbij de nadruk lag op de coŲrdinatie tussen de interne organisatie-onderdelen en de externe leveranciers (binnen de Bank aansluiten van de adviesprogramma's op de kantoren met de centrale applicaties op het hoofdkantoor).
De technische aspecten werden door technische specialisten verzorgd. Mijn taak lag op het laten samenwerken van de diverse bedrijfsonderdelen, de opleiding en instructie. Hiertoe behoorden de frequente bijeenkomsten met afstemmingen en presentaties. Daarnaast was ook hier het coachen van onervaren medewerkers een hoofdtaak.

ING/Postbank 1993 - 1998 Projectmanager/Coach

Projectmanager en programmamanager voor de veranderingstrajecten voor de producten Verzamelgiro, Incasso en Elektronische boekingsinformatie (GMU) in het kader van het zakeljk betalingsverkeer. Daarbij was ik verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van informatisering en automatisering, de architectuur voor het zakelijk betalingsverkeer van de Postbank.
Na het opstellen van de informatieplannen, plateauplannen werden de concrete projecten, vaak meerdere tegelijk, uitgevoerd.
Ik vervulde hierbij de centrale aansturende rol in een samenwerking tussen de lokaties Arnhem, Den Haag en Amsterdam. Mijn taak was dan ook het veelvuldig afstemmen, coaching. Een bijzondere taak hierbij was het verbeteren van de werkwijze van de medewerkers van dat bedrijfsonderdeel. Hierbij behoorde het organiseren van workshops om zodoende een betere werkwijze aan te leren. Hierbij werd gebruik gemaakt van de aanpak conform CMM.

Cap-Gemini 1985 - 1993 Projectmanager, adviseur

Bij Cap-Gemini (voorheen Volmac) heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd:

- ING: projectmanager en informatie-analist1991 - 1993 ;
- Actualiseren van de cursus Projectmanagement van CAP-Volmac met name aspekten die met sociale vaardigheden te maken hadden.
- Ministerie van O & W 1989 - 1990 Adviseur bekostiging speciaal
onderwijs
Advisering van de gebruikers bij de formulering van wensen en het accepteren van een nieuw systeem voor de bekostiging van scholen in het Speciaal Onderwijs.
- Computercentrum Ziekenfondsen NH 1987 - 1988 Projectleider
Projectleider ten behoeve van ontwerp en realisatie van een nieuw systeem voor de
ledenadministratie,
Adviseur voor het commerciŽler laten werken van de aangesloten Ziekenfondsen.
- Heineken 1986 - 1989 Projectleider
Informatie-analist en projectleider van een veranderingstraject voor een nieuwe
voorraadadministratie van de bierbrouwerij.
- Zilveren Kruis Verzekeringen 1985 - 1986 Informatie-analist
Vooronderzoek en Ontwerp van een nieuw systeem voor de schadeverzekeringen.

Diverse projecten/wrkgevers van voor 1985

Computercentrum Ziekenfondsen ZH 1984 - 1985 Informatie-analist
BankGiroCentrale (huidig INTERPAY) 1982 - 1984 Systeemontwerper
Verenigde Glasfabriek via MDT 1981 - 1982 Systeemontwerper
OLVG via MDT 1980 - 1981 Systeemontwerper
Siemens via MDT 1979 - 1980 Systeemontwerper
Postcheque en Girodienst 1971 - 1979 Programmeur,Systeemontwerper
CURRICULUM VITAE van R. Rausch
19-03-04