No Title
cv: 2471 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sIT strategie Consultant, Account Manager, Novell, Informatiemanager
Helmond
In overleg
opdracht in: Informatietechnologie

Diploma's : MAVO 4
: MTS elektronica
: HBO informatica cursussen
: diverse sales en product trainingen
: rijbewijs A, B, C, D en E
: Novell CNS
Studie : Zelfstudie; MS server2003, Exchange2003, Novell 6.5


Relatiebeheer
Inkoop hard- en software
Verkoop hard- en software
Projectleider, Planning
Systeembeheer
Bedrijfsmanagement

Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en
geschrift, opgedaan door veelvuldige contacten in het buitenland.
Mede hierdoor kan er vanuit gegaan worden dat voeren van gesprekken en
correspondentie in de Engelse en Duitse taal geen problemen zullen opleveren.
Ook is er de bereidheid tot reizen.

Kennis en ervaring met:
Itil
StreamServe in combinatie met MFG/Pro(ERP)
Novell 3.x, 5.x Novell Reseller, Novell CNS
Microsoft NT 4.01, Office 97, Windows 3.x, 95 ,98, ME en 2000, Citrix XP
Itil
Archie, Word, WP,
Diverse communicatie programma's; PCAnyware, Winfax, Telemate, Commplus enz.
ISDN koppeling m.b.v. ISDN-kaarten, routers (Teles, Shiva)
Cisco
Exact software
Begonnen met LINUX tbv opzetten mail en webserversArbeidservaring.

Juli 2001 - September 2003 Project Arbo Unie.

Aangezien er binnen de Arbo-Unie grote structurele veranderingen plaats vonden in het kader van diverse fusie's en deze veranderingen ook een grote impact zouden hebben op de infrastructuur en de totale automatisering, had men dringend ondersteuning nodig op de afd. systeembeheer waar ik ben gaan functioneren als projectleider cq systeembeheerder.

Tot mijn taken behoorde het functionele systeembeheer op diverse vestigingen en het beheer van de Intranet server en de Citrix omgeving.

Het systeem draaide in hoofdzaak op NT4 met als cliŽnt Win98.
Grofweg gebruikte men in eerste instantie de volgende hardware:
10 servers met NT4 en Win2000 server
Deze servers werden ingezet als Exchange server, Database server, Proxy server, Intranet server, 2 inbelservers en diverse locale File en Printservers.
2 servers met Citrix( Meta-Frame 1.8)- Nu 8 servers met Win2000 en Citrix XPa
1 server met AIX
SQL-server
NFusion
Deze stonden in verbinding middels huurlijnen en ISDN met de diverse vestigingen, 15 in aantal verspreid in Zuid-Oost Brabant en Limburg.

De hoofdzaak bestond eruit dat de core applicatie Arbo2000 altijd beschikbaar was, ook het elektronisch melden van verzuim van aangesloten bedrijven heeft een hoge prioriteit aangezien dit wettelijk verplicht is.
Men had in Brabant 1 domein en in Limburg 8 domeinen, dit leverde na de fusie grote problemen op aangezien de koppeling zeer veel technische onvolkomenheden aan het licht bracht, men moest dus zeer spoedig migreren naar 1 domein hierbij ook rekening houdende met de wensen en richtlijnen vanuit de landelijke organisatie.
Om dit alles te realiseren hebben wij als afd. een plan opgesteld om deze migratie ten uitvoer te brengen.
Helaas is er door een verdergaande fusie op landelijk niveau geen plaats meer voor externe professionals
2001 Project: Minkels

Het ondersteunen van de ICT manager in het migreren van de totale IT voorzieningen die bestonden uit:
2 Novell servers, 1x 5.1 en 1x 4.11
3 NT servers
1 Citrix server (Meta-Frame 1.8)
1 Unix server, met Progress versie 9.0

Om de beheersbaarheid te vergroten is er in samenspraak gekozen om het volgende aan te schaffen:
3x Citrix servers XPe met W2000
1x Novell 5.1
1x Snapshot server
1x Mail-Marshal server
Het uitgangspunt is om alle gebruikers (100 ) te laten werken onder Citrix XP op basis van Win2000 server. Het beheer wordt gerealiseerd met Zenworks 3 en Novell Account Management 2.1.
Tevens werd er een migratie uitgevoerd van ERP pakket MFG/Pro 8.3 naar 9.0 waarbij mijn taak was om de output van dit ERP pakket om te zetten naar "normale" output zoals Facturen, inkooporders, pakbonnen enz. Dit werd gedaan met StreamServe 2.3.


2000 Project KPN/ESN:
Via KPN/ESN gedetacheerd bij HBG-Civiel te Gouda als systeembeheerder NT.
Er werd hier gewerkt via het ITIL principe waarbij het "halen" van de SLA heel belangrijk was, evenals bij de Belastingdienst.
KPN/ESN verzorgde het beheer voor deze klant op "remote" basis vanuit Heerlen. Aangezien dit niet geheel na tevredenheid werkte kwam het er in de praktijk op neer dat het overgrote deel door de systeembeheerders in Gouda gedaan moest worden. Hieronder wordt verstaan;

- aanmaken users incl. emailaccount op de Exchange server.
- Beheer diverse NT servers ( NT4)
- Beheer Citrix Metaframe 1.8 server
- Beheer Proxy server
- Beheer Exchange server
- Beheer Tokenring infrastructuur.
- Diverse Software pakketten al dan niet zelf ontwikkeld, MS-Office, NT-Workstation, RAS inbel faciliteiten, ISDN, LAN en WAN (Cisco).

Gezien de eerdere ervaring opgedaan in Beheer en Projectleiding gaf ik leiding en coachte ik de meeste van de collega's ook omdat deze meestal nog geen werkervaring hadden opgedaan.


1999-2000 Project AIT BV:
Analyse van bestaande infrastructuur en opzetten van een nieuwe configuratie voor de nieuwbouw.
Oude situatie bestaat uit 3 Novell 3.2 servers, 1 NT server en een Linux server. De Novell servers worden gebruikt voor de File en Print services de NT server alleen voor DNS en WINS terwijl de Linux de koppeling met het Internet verzorgd.
In de nieuwe situatie worden de Novell servers geŁpgraded naar Novell 5 met NDS, ook zal er gebruik worden gemaakt van Bordermanager.

1998-1999 Project Vespro:
In eerste instantie als opstarter van een upgrade project betreffende de 10 winkels en de hoofdvestiging te Eindhoven later als systeembeheerder c.q. troubleshooter op het hoofdkantoor.
Praktisch hield de opdracht in:
Installeren van 11 nieuwe Novell servers met voor iedere winkel 5 werkplekken, het verlenen van support bij het installeren van de applicatie software, installeren van internetverbindingen via routers.
Het opzetten van Intranet met webserver en mailserver hieronder viel ook het implementeren van de inmiddels ontwikkelde website, vanwaar men ook kon bestellen.
Na deze uitrol het blijven ondersteunen omdat de systeembeheerder ontslag had genomen.
De configuratie bestond uit 5 Novell 3.2 server, 1 IBM RS6000 UNIX server, Cisco routers tbv onlineverbinding met de vestiging in BelgiŽ.
Aanzet geven tot upgrade naar Novell 5, installeren van Managewise en Bordermanager met Firewall.
Ook het beheer van de ISDN telefooncentrale viel binnen de werkzaamheden

1997-1998 Project Belastingdienst:
Dit betreft een omruil en upgrade project binnen de Belastingdienst, Douane en FIOD. Dit houdt in het omruilen van oude 486īers voor Pentium en migratie van Novell 3.x naar 4.1 en Windows NT.
Dit houdt specifiek in het fungeren als Projectmanager, verantwoordelijk voor de coŲrdinatie tussen teamleden, eenheid, vervoeder en opdrachtgever. Samen met de verantwoordelijke systeembeheerder de noodzakelijke software installeren op de servers.

1989 - 1992 HCS
Gereageerd op een advertentie in de krant voor een functie binnen het HCS concern, na een psychologisch onderzoek bij het werving en selectie bureau Expand.
Aangenomen als Dealer Manager met de volgende functie omschrijving:
Functie benaming: Dealer / Sales Manager

Doelstelling : -Realiseren van een van tevoren met de z.g. A dealer afgesproken omzet waarbij de continuÔteit en marge de uitgangspunten zijn.
-Realiseren van omzet nog te verwerven dealers.
Gezien de huidige ontwikkelingen binnen het HCS Concern en de voorgenomen beŽindiging van de werkzaamheden van HCS Computers was ik genoodzaakt om een andere werkgever te zoeken.
1992 - 1997 Prinfotech Automatisering:
Om de aansluiting met het "vak" niet te verliezen en omdat ik niet geheel doelloos thuis wilde zitten heb ik een eigen bedrijf opgestart dat zich bezig houd met Totaalautomatisering dwz Computers (CAD, DTP, DIS en kantoor), Netwerken, Novell, Microsoft NT, (maat)-software en onderhoud. De tweede tak binnen dit bedrijf is Telecommunicatie dit houd in telefooncentrales (analoog en digitaal-ISDN) faxen, telefoons, autotelefoon en semafoon. De derde afdeling bestaat uit Beveiliging, dit bestaat uit inbraakbeveiliging al dan niet aangesloten op de meldkamer, meestal in combinatie met de afdeling telecom.

De reden dat ik toch op dit moment solliciteer naar een baan bij een werkgever is de volgende: op dit moment is de financiŽle reserve niet groot genoeg om de stap te maken om uit te breiden. Dit zou wel moeten aangezien de klanten niet voor 100% tevreden gesteld kunnen worden bij gebrek aan mankracht voor de installatie, geven van telefonische support, reparatie en de snelheid betreffende het maken van offerteīs.

Dit alles resulteert in werktijden van 9:00 tot 24:00 uur dat niet de bedoeling is, mede gezien met betrekking tot het gezinsleven.
Zodoende zocht ik een even "uitdagende" werkkring die toch wat meer geregeld is.


1987-1989 JMC Automation

te Maastricht als Sales Engineer met als werkgebied geheel Nederland.Tevens werd er samen in overleg de marketing en sales strategie besproken. JMC beweegt zich op de DEC compatible markt met als hoofdafnemers OEM-ers, VAR's en dealers. Dientengevolge werd er meestal onderhandeld op directie en/of management niveau. De tweede richting was de professionele CAD wereld, waaraan onder andere digitizers, plotters, en high resolution monitoren en PC 's werden aangeboden.

De reden dat ik hier weggegaan ben is de volgende: volgens mijn visie als Dealer Manager is het gezien de ontwikkelingen in de markt van groot belang om de klant een totaal oplossing aan te kunnen bieden bestaande uit: hardware, software, toegevoegde waarde, after sales en service.
Het was op dat moment voor JMC onmogelijk om dit totale pakket aan te bieden, terwijl de concurrenten dit al wel konden realiseren.
Het belang hiervan werd door de directie van JMC niet onderkend, men vond de kwaliteit van het product belangrijker.

Tijdens de verkoop van diverse merken Pc's een grote nadruk gelegd op de DTP en CAD richting en zodoende een grote ervaring opgedaan betreffende de beschikbare producten op de sterk veranderende markt.
Dit geldt ook in grote mate voor de bekendheid van de nieuwste ontwikkelingen die met deze richtingen samengaan, vooral de richting van de Multimedia en Cd-rom, Optische opslag, DIS enz. Tevens was een van de taken de zorg over de afdeling Inkoop als actief inkoper.


1985-1987: - Aangezien de automatisering nog steeds de voorkeur had ben ik via een Ingenieurs bureau (Technipower) over gestapt naar Philips enwel naar ODM, Optical Disk Mastering te Eindhoven.
Binnen dit bedrijf was ik werkzaam op de afdeling Customer Support al waar ik de opdracht kreeg de technische /commerciŽle belangen tbv de service te behartigen, dit voornamelijk met klanten uit Amerika, Japan, Korea en Europa.


1981-1985: - Een startend bedrijf dat kunststof ramen en kozijnen fabriceert, Fa ENDY te Beek en Donk, helpen opzetten. Met als voornaamste taken de in- en verkoop. De personeelsgrootte was 10- 12 man.


1980-1981: - Militaire dienst verbindingsdienst.

1979-1980: - Diverse werkzaamheden via uitzendbureaus in afwachting van oproep militaire dienst. O.a. bij Ambulance Dienst te Helmond.

1974-1979: - MTS elektronica met een diploma,
vakken: Engels, Technologie, Analoge techniek,
Digitale techniek, Telecommunicatie en Bedrijfskunde

1970-1974: - MAVO 4 afgesloten met een diploma,
vakken: Ned, Eng, Wi, Nat, Schei, Aard.