No Title
cv: 2480 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInterim-manager, Projectmanager, Auditor
Nieuwe Niedorp
1 augustus-2013
Freelance contract

1977 Lerarenopleiding Ned Genootschap 1e en 2e graad Wiskunde en Elektrotechniek
1975 Middelbare Technische School Elektrotechniek


2004 Master of Information Management Tias Business School
2003 Rotterdam School of Management Erasmus Bedrijfskunde deeltijdopleiding
2001 Rotterdam School of Management Erasmus Interim Management Essentials
2001 Focus Conferences Amsterdam i.s.m. Universiteit
Utrecht Veranderingsmanagement


Opdrachten (laatste 10 jaar)
taak: Projectleider Introductie BS15000
periode: juli 2004 �
branche: ICT �
omschrijving: Het introduceren van een kwaliteitsnorm van Service Management voor de ICT in Nederland

 Ontwikkelen van marketing plan
 Uitvoeren van Marktonderzoek.
 Zorgen voor draagvlak bij brancheorganisaties en andere belangrijke spelers op de markt.
 Geven van workshops, lezingen en trainingen
 Verzorgen van publicaties
 Ontwikkelen van trainingsmateriaal
 Ontwikkelen van een website
 Verzorgen van een verkoop outlet

taak: Facilitator Strategievorming
periode: febr 2004 �
branche: ICT � Webontwikkelaar Webvalue Alkmaar/ Makati concern/ ITSMF/NGI
omschrijving:Volgens innovatieve methode met het strategische en tactische management, ontwikkelen van 4 toekomstscenario�s. Hiermee krijgt de organisatie een helder toekomstbeeld waarop nieuwe plannen worden gemaakt en gerealiseerd.

 Vertrouwen opbouwen voor een open brainsessie
 Inventariseren van alle zaken die spelen rondom strategie en de markt.
 Onderzoeken van dillema�s. weak signals, paradoxen, contexten
 Vaststellen van oud doen en nieuw doen, oud denken en nieuw denken
 Ontwikkelen vier toekomstscenario�s
 Rapporten en doen van aanbevelingen


taak:Servicelevel auditeur/ verandermanager
periode: nov 2003 � maart 2004
branche: ICT � Kabelmaatschappij Multikabel
omschrijving: Auditeren van de Serviceafdeling van Multikabel in Alkmaar op de ITIL processen Service Delivery en Service Support, om een betere dienstverlening met de klanten te verkrijgen.

 Opstellen Audit-vragenlijst aan de hand van ITIL Service Delivery, -Support, PD005 en BS15000 en gebaseerd op bestaande SLA.
 Plegen van audit interviews en maken van Auditrapportage.
 Co�rdineren en initi�ren van verbeteracties n.a.v auditresultaat.
 Vertalen van auditresultaten in beleid en richtlijnen over Service.
 Adviseren managementteam over de te nemen stappen. (quick-wins)

taak: Veranderingsmanager- hoofd ICT
periode: dec 2001 � juni 2003
branche: ICT - Beroeps onderwijs, Horizon college te Heiloo
omschrijving: Het voltijds centraliseren van drie Helpdesken ICT naar ��n Helpdesk ICT. Het professionaliseren van de ICT afdeling op zowel organisatorisch als op technisch niveau. Dit in een onderwijsorganisatie met 1000 medewerkers en 40.000 studenten. Aantal werkplekken 4000.

 Opstellen organisatieadvies aan de hand van de ITIL Best Practics.
 Maken programmaplan en onderliggende projectplannen (Twijnstra&Gudde) waaronder, businesscase en tijdplan.
 Aansturen van het programma en leiden van de bijbehorende projecten inclusief rapportages naar opdrachtgever.
 Bijhouden van een programma administratie.
 Communicatietraject leiden t.b.v. interne organisatie (overwinnen weerstand, verzorgen van draagvlak).
 Selecteren, adviseren, implementeren van CRM systeem (Mproof). Tevens initi�ren, verbeteringen en vullen van CI Database.
 Begeleiden migratie werkstations van Window98 naar WindowXP
 ICT processen inbedden in de Facilitaire processen.
 Maken van telefoonscrips en afhandelprocedures.
 Best Practice herontwerp van heldere (ITIL) procedures, werkprocessen en integreren ervan.
 Ontwerp en implementering van SLA�s .
 Onderhandelingen met leveranciers t.a.v SLA�s en het beoordelen en aangaan van serviceovereenkomsten.
 Onderhouden van contacten met Serviceleveranciers.
 Ontwerp en introduceren kwaliteitsrapportage.
 Cultuuromslag cre�ren in klantgericht denken.
 Dagelijks leiding aan Helpdesk (Incident- en probleemmanager) incl.coaching individuele medewerkers en het opstellen van de optimale bezetting.
 Het smeden van een goed ingewerkt helpdeskteam.
 Initi�ren en doen van afstem- en werkoverleg.
 Initi�ren van competentiemanagement waaronder het maken van opleidingsplannen.
 Introduceren en implementeren van POP en beoordelingssysteem. Incl IiP.
 Werving en selectie van nieuwe ICT medewerkers incl. het maken van vacatureteksten.
 Herplaatsen van medewerkers in de organisatie.
 Maken van ITIL functiebouwwerk en functieomschrijvingen.
 Budget 0,4 Euro; Helpdesk 7 medewerkers; ICT afd. 30 medewerkers

taak: Trainer en co�rdinator Projectmanagement opleiding
periode: sept 2001 � sept 2003
branche: Beroeps onderwijs, Hoge School Inholland te Alkmaar
omschrijving: Het in deeltijd ontwikkelen van lesmateriaal in Projectkwaliteit en Projectmatig werken, het geven van avondcolleges en de co�rdinatie van deze opleiding. Deelnemers zijn aankomende projectmanagers uit zowel de industri�le, dienstverlenende als uit de non-profit sector.

 Maken van plan van aanpak.
 Selectie van nieuw docententeam.
 Implementatie van opleidingstructuur, overlegstructuur en nieuwe eindtoetsen.
 Projectmatig werken lesmateriaal ontwikkelen op basis van o.a. Twijnsta, Prince II, PMBoK.(e.d.)
 Projectkwaliteit lesmateriaal ontwikkelen op basis van methoden zoals INK, ISO2000, ISO10006, TQM en Balance scorecard.
 Geven trainingen van �Projectmatig werken� en �Projectkwaliteit� .
 Organiseren en geven van algemene voorlichting.
 Ontwikkelen en uitvoeren van Marketingactiviteiten.
 Selecteren van nieuwe cursisten a.d.h.v. intakegesprekken.
 Aanspreekpunt voor studenten.
 Inhouse contracten afsluiten met grote klanten.
 Het afnemen van toetsen en examens.
 Studenten vari�rend van 25 tot 40 personen per jaar. Totaal 20 dagdelen per schooljaar.

taak: Trainer ICT
periode: april 2001 � dec. 2001
branche: Beroeps onderwijs, Horizon college te Alkmaar
omschrijving: In deeltijd trainingen gaat geven aan studenten in het opdrachtgestuurde onderwijs in de ICT.

 Begeleiden, motiveren en coachen van studenten vanaf 16 jaar.
 Ontwikkelen lesmateriaal.
 Geven van trainingen over Onderhoud en Beheer van IT systemen incl. data en IP netwerken.
 Geven van trainingen van het vak Informatica.
 Organiseren en geven van algemene voorlichting aan nieuwe studenten.
 Aanspreekpunt voor studenten en ouders.
 Bijhouden van vorderingen en afnemen van toetsen.
 Organiseren van overlegstructuur. Incl. rapportvergadering.
 Leerlingenaantal van 80 studenten.

taak: Projectmanager Organisatiewijziging
periode : dec 2000 � april 2001
branche: Telecommunicatie; Ericsson Rijen.
omschrijving: Een grote klant van Ericsson wilde de bouw en onderhoud van zijn voice switchen outsourcen aan Ericsson. Hiervoor moest de leveringsstraat worden omgebouwd. De aansturing binnen de organisatie vroeg tevens een andere aanpak nl. van projectgestuurde naar een procesgestuurde aansturing.

 Maken van projectplan, businessecase, communicatieplan en mijlpalenplan. (projectmanagementmethode PROPS)
 Ontwerpen en implementeren van processen en procedures.
 Rapportages naar opdrachtgever.
 SAP applicatie implementeren.
 Bijhouden van een programma administratie in SAP.
 Leiden communicatietraject t.b.v. interne organisatie (overwinnen weerstand, verzorgen van draagvlak).
 Ontwerpen en onderhandelingen met leveranciers t.a.v SLA�s en het beoordelen en aangaan van serviceovereenkomsten.
 Cultuuromslag cre�ren in klantgericht denken.
 Initieren van herplaatsing van medewerkers in de organisatie.
 Budget 0,8 Euro; 35 mdw; 10 klanten.

De mindere economische situatie heeft ertoe geleid dat dit project voortijdig is gestopt.

taak: Projectmanager Switching
periode: aug 2000 � april 2001
branche: Telecommunicatie; Ericsson Rijen.
omschrijving: Doel was de internationale voice switches van KPN-International Network Services van het type Ericsson BYB 201/BYB 202 te voorzien van nieuwe Software en Hardware. Strategisch belangrijk project voor zowel KPN als Ericsson, omdat voor het eerst werd gewerkt met �hot-swop� en de (inter)nationale providers geen hinder mocht ondervinden.

 Maken van projectplan, businessecase, communicatieplan en mijlpalenplan.
 Aansturen van het programma en leiden van de onderliggende deelprojecten inclusief rapportages naar opdrachtgever. (projectmanagementmethode PROPS)
 Bijhouden van een programma administratie op basis van SAP.
 Onderhouden van intensieve contacten met de klant, klanten van de klant en toeleveranciers.
 Het smeden van een goed ingewerkt projectteam met deelnemers uit Ierland, Spanje, Zweden en Nederland.
 Initi�ren en doen van projectoverleg o.a. d.m.v. telefoonconference.
 Managen van risico�s door pre-pilots, pilots en fallback scenario�s.
 Projectteam bestond uit 10 leden en het budget was � 7,2 .

De mindere economische situatie heeft ertoe geleid dat dit project voortijdig is gestopt.

taak: Hoofd ICT
periode: Febr 2000 � Juli 2000
branche: Informatie Technologie , VersaPoint.
omschrijving: Voor een startende grote onderneming, vanuit het niets in een exorbitant hoog tempo en chaos ontwikkelen en uitrollen van een IT organisatie.

 Maken programmaplan en onderliggende projectplannen (Twijnstra&Gudde) waaronder, businesscase en tijdplan.
 Aansturen van het programma en leiden van de bijbehorende projecten inclusief rapportages naar opdrachtgever.
 Maken van diverse outsourcingscenario�s. Daarbij onderhandelingen gevoerd met o.a Versatel (moeder-maatschappij), Getronics en Sun.
 Inkoopleverancierselectie van netwerken en randapparatuur (o.a. ACD/PBX).
 Laten ontwerpen en uitrollen van LAN en (telefoon)infrastructuur.
 Laten maken en inrichten van IT room.
 Leiden van communicatietraject t.b.v. interne organisatie.
 Laten maken en implementeren van Helpdesk ICT telefoonscrips en afhandelprocedures.
 Ontwerpen naar Best Practice van heldere (ITIL) procedures, werkprocessen en het integreren ervan.
 Selecteren van en adviseren over ERP pakketten i.s.m. met Amerikaanse moedermaatschappij en internationale afstemming met andere organisatieonderdelen met hetzelfde pakket.
 Maken van adviesrapport met diverse scenario�s en businesscases.
 Schrijven enkele projectplannen.
 Initi�ren van de keuze van een proces en procedure beheertool. Tevens zorgdragen voor vullen ervan.
 Ontwerp en implementering van SLA�s.
 Onderhandelingen met leveranciers t.a.v SLA�s en het beoordelen en aangaan van serviceovereenkomsten.
 Onderhouden van contacten met Serviceleveranciers.
 Dagelijks leiding aan IT afdeling incl.coaching van individuele medewerkers.
 Het smeden van een goed ingewerkt IT team.
 Initi�ren en doen van afstemoverleggen en werkoverleg.
 Werving en selectie van nieuwe ICT medewerkers incl. het maken van vacatureteksten.
 Initi�ren van ITIL functiebouwwerk en functieomschrijvingen.
 Groei in zes maanden tijd van 3 naar 25 mensen. Budget � 3,5 miljoen.

taak: Projectmanager Voice
periode: Mrt 1999 � Febr 2000
branche: Telecommunicatie, KPN-International Network Services.
omschrijving: Doel was het inrichten van een siteroom (computerruimte) en het neerzetten van een Ericsson (BYB 501 big switch) in Zurich (Zwitserland). In samenwerking met de eigen organisatie KPN, de partner Swisscom en de leveranciers van verbindingen zoals Hermes,Telfort en KPNQwest realiseren van het project.

 Maken programmaplan en onderliggende projectplannen (Twijnstra&Gudde) waaronder, businesscase en tijdplan.
 Aansturen van het programma en leiden van de bijbehorende projecten inclusief rapportages naar opdrachtgever.
 Bijhouden van een programma administratie.
 Zorgdragen voor goed functionerend projectteam met Zwitserse en Nederlandse collega�s.
 Communicatietraject leiden t.b.v. interne organisatie (overwinnen weerstand, verzorgen van draagvlak).
 Herontwerp naar Best Practice van beheer procedures, werkprocessen en integreren ervan.
 Ontwerpen, onderhandelen, aangaan en implementering van SLA met Swisscom, KPN Qwest, Telfort en Colt Telecom.
 Juridische onderhandelingen gevoerd met o.a. de Bakom (Zwitserse OPTA).
 Onderhouden van contacten met toeleveranciers.
 Herplaatsen van medewerkers in de organisatie na implementatie .
 Budget 2,3 Euro; Projectteam 35 mdw.

taak: Projectmanager Voice
periode: Dec.1998� Sept 1999
branche: Telecommunicatie, KPN-International Network Services.
omschrijving: Doel was het inrichten van een siteroom (computerruimte), het neerzetten van een voice switch van het type Nortel DMS 100 en het inrichten van de (operationele) organisatie in Frankfurt (Duitsland).

 Maken programmaplan en onderliggende projectplannen (Twijnstra&Gudde) waaronder, businesscase en tijdplan.
 Aansturen van het programma en leiden van de bijbehorende projecten inclusief rapportages naar opdrachtgever.
 Bijhouden van een programma administratie.
 Projectteam bouwen met deelnemers van Nortel, KPN, KPN Qwest, Deutsche Telecom en sitebeheerder.
 Herontwerp naar Best Practice van beheer procedures, werkprocessen en integreren ervan.
 Ontwerpen, onderhandelen, aangaan en implementering van SLA met Deutsche Telecom AG, KPN Qwest en sitebeheerder.
 Juridische onderhandelingen gevoerd met o.a. met KPN Qwest en RegT (Duitse OPTA).
 Onderhouden van contacten met toeleveranciers tijdens het project.
 Budget � 2,3 miljoen Euro; Projectteam 35 mdw.

taak: Projectmanager Europese aanbesteding
periode: Aug 98� Febr 1999
branche: Telecommunicatie, KPN-International Network Services.
omschrijving: Doel was het aankopen van 7 voiceswitchen ten behoeve van een internationaal telefonie netwerk. Het betrof hierbij de niet openbare aanbesteding conform de Raamwet EEG voorschriften aanbesteding.

 Inrichten projectteam van inkopers en technici.
 Opstellen van programma van eisen en aanbestedingsstukken.
 Beoordelen en ontvangen aanvragen van deelneming.
 Opstellen en toezending van bestek.
 Geven van toelichting en beantwoorden van vragen.
 Selectie en boordeling van offertes.
 Contractbespreking en gunning.
 Afsluiten van een koop en een (onderhoud) raamcontract.
 Projectgroep bestond uit 6 personen. Budget �5 milj.

taak: Projectmanager Voice
periode: Sept.1998 mei 1999
branche: Telecommunicatie, KPN-International Network Services.
omschrijving: Doel was het inrichten siteroom (computerruimte) en het neerzetten van een voiceswitch in Antwerpen van het type BYB 202.

 Maken programmaplan en onderliggende projectplannen (Twijnstra&Gudde) waaronder, businesscase en tijdplan.
 Aansturen van het programma en leiden van de bijbehorende projecten inclusief rapportages naar opdrachtgever.
 Bijhouden van een programma administratie.
 Projectteam bouwen met deelnemers van Ericsson, KPN, Unisource Belgie, KPN Qwest, Belgacom en de sitebeheerder.
 Leiden van de technische onderhandelingen over het beheer van �switch participation� voor KPN en Unisource Belgium.
 Herontwerp naar Best Practice van beheer procedures, werkprocessen en integreren ervan.
 Ontwerpen, onderhandelen, aangaan en implementering van SLA met Belgacom, KPN Qwest en sitebeheerder.
 Onderhouden van contacten met toeleveranciers tijdens het project.
 Budget � 1,5 miljoen Euro; Projectteam 35 mdw.

taak: Projectmanager IT
periode: Jan.1998� Aug. 1998
branche: Informatie Technologie, KPN Fixed.
omschrijving: Doel was van een aanvullend technisch managementsysteem (Applicatie Server) zowel het hardware platform als de software te vervangen.Een normaal release IT project waarbij tevens de Millenniumproofheid moest worden bewerkstelligd.

 Maken projectplan (Prince) waaronder, businesscase en tijdplan.
 Het smeden van een goed ingewerkt team met KPN, Xirion en Semagroup.
 Aansturen van het project inclusief rapportages naar opdrachtgever.
 Bijhouden van een programma administratie
 Communicatietraject leiden t.b.v. interne organisatie (overwinnen weerstand, verzorgen van draagvlak).
 Onderhandelingen met leveranciers t.a.v SLA�s en het beoordelen en aangaan van serviceovereenkomsten.
 Ontwerp en implementering van SLA�s
 Opstellen van kwaliteitsrapportage o.b.v om te zetten functiepunten.
 Onderhouden van contacten met toeleveranciers tijdens het project.
 Initi�ren en doen van projectoverleg.
 Begeleiden van uitgebreide testactiviteiten. Alles in ��n keer goed.
 De stuurgroep en projectteam 20 mensen. Budget was � 1,1 miljoen.

taak: Projectmanager IT
periode: Jan.1997� Mei 1988
branche: Informatie Technologie, KPN Fixed.
omschrijving: Doel van dit IT project was het terugbrengen van 18 traffic management-systemen naar 2 systemen. Dit zowel technisch als organisatorisch.

 Maken projectplan (Prince-achtig) waaronder, businesscase (terugverdientijd 15 maanden) en tijdplan.
 Het smeden van een projectteam met uitvoerenden.
 Het inrichten van een klankbordgroep en stuurgroep met vertegenwoordigers van directie, personeel en OR.
 Intensieve persoonlijke rapportages met opdrachtgever.
 Bijhouden van een projectadministratie.
 Communicatietraject leiden.(overwinnen van veel weerstand, verzorgen van draagvlak).
 Ontwerp en implementering van SLA�s
 Onderhandelingen met leveranciers t.a.v SLA�s en het beoordelen en aangaan van serviceovereenkomsten.
 Herontwerp naar Best Practice van heldere procedures, werkprocessen (ITIL) en laten integreren ervan.
 Opstellen van kwaliteitsrapportage o.b.v om te zetten functiepunten.
 Onderhouden van contacten met toeleveranciers tijdens het project.
 Initi�ren en doen van projectoverleg.
 Begeleiden van uitgebreide testactiviteiten.
 Toegepaste systemen waren HP en SUN en budget was � 2,5 miljoen.

taak: Projectmanager reorganisatie
periode: Jan.1996� Febr 1997
branche: Informatie Technologie, KPN Fixed.
omschrijving: De opdracht was door een reorganisatie, het aantal van 5 decentrale IT afdelingen van dertien tot ��n centrale IT afdeling terug te brengen. Terugbrengen medewerkers van 66 naar 33

 Maken projectplan waaronder, businesscase en tijdplan.
 Het smeden van een projectteam en het initi�ren en doen van projectoverleg.
 Het inrichten van een klankbordgroep en stuurgroep met vertegenwoordigers van directie, personeel, Centrale ondernemingsraad en regionale OR.
 Persoonlijke rapportages met opdrachtgever.
 Intensieve communicatietrajecten ontwerpen en uitvoeren, zoals werkoverlegpresentatie, zalen vol genodigde toespreken. Redactionele artikelen en veel persoonlijke bilateraals met OR leden.
 Laten herontwerp van heldere procedures, werkprocessen en integratie ervan.
 Herplaatsen van mensen in de organisatie.
 Projectteam, klankbord- en stuurgroep bestond uit 30 mdw. Budget � 1 milj.

taak: Projectmanager en teammanager processen
periode: Sept.1995 Juli 1997
branche: Telecommunicatie, KPN Fixed.
omschrijving: Doel was het ontwerpen van onderhoudsprocessen van het landelijke vaste net voor geheel KPN. Naast het teammanagerschap van de afdeling, ook verantwoordelijk voor een paar inhoudelijke taken.

 Co�rdineren van de dagelijks operationele zaken. Verwerving en verdelen van werkzaamheden.
 Initi�ren en doen van afstemoverleg en werkoverleg.
 Verantwoordelijk voor het procesprogramma en leiden van de onderliggende projecten inclusief rapportages naar management.
 Bijhouden van een gedegen programma administratie.
 Herontwerp van beheer onderhoudsprocessen en afstemmen met operationele units, zodat juistheid, tijdigheid, betrouwbaarheid en volledigheid is gewaarborgd
 Jaarlijks uitbrengen van aangepast procesversies
 Auditering van operationele beheerprocessen en het maken van een auditrapportage.
 Co�rdineren en initi�ren van verbeteracties n.a.v auditresultaat.
 Vertalen van auditresultaten in beleid en richtlijnen.
 Ontwerpen van kaders rondom het vastleggen van processen in beheerssystemen.
 Initi�ren en implementering van audit-systematiek op processen in de gehele organisatie.
 Het ontwerpteam bestond uit 5 mensen.

taak: Implementatie manager
periode: Febr.1994 Sept.1995
branche: Telecommunicatie, KPN Fixed.
omschrijving: Doel was het implementeren van nieuwe processen en systemen in het rayon Noord/West.(Noord-Holland).

 Instrueren van alle managers en medewerkers
 Uitdragen van een andere manier van denken, het interne ondernemerschap bevorderen.
 Auditering van processen en maken van een auditrapportage.
 Co�rdineren en initi�ren van verbeteracties n.a.v auditresultaat
 Initi�ren en implementering van auditsystematiek op processen in de gehele organisatie