No Title
cv: 2523 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectleider/Informatieanalist
Apeldoorn
02-sep-2010
Opdrachten

HBO opleiding HEAO
Werkervaring 20 jaar


VAKGERICHTE OPLEIDING

Systeemontwerp AKZO
Cobol-opleiding AKZO
Informatieanalyse AKZO / ORDINA
Datamodellering AKZO
Projectmanagement ORDINA
Communicatieve vaardigheden ORDINA
Endevor BGC/Interpay
DB2/CSP/SQL INTER ACCESS
EDP Auditing Erasmus Universiteit
DB2 performance monitoring IBM Nederland
FOCUS Workbench Information Builders


DIENSTVERBANDEN

Bedrijf Plaats Periode
Akzo Chemie Amersfoort 83-85
Crediet & Effectenbank Utrecht 85-86
Orbit/Ordina Utrecht 86-89
Eilers Automatisering & Administraties Apeldoorn 89-heden


Periode : Januari 2003 - heden
Functie : Directeur
Bedrijf : Eilers Administraties, Apeldoorn
Dienstverband : Aandeelhouder
Werkzaamheden Het opzetten en werven van klanten voor een nieuw op te zetten administratiekantoor aan huis. Verzorgen van administraties, het doen van belastingaangiften, opstellen jaarrekeningen en begeleiden van diverse bedrijven in hun bedrijfsvoering. Bedrijf heeft nu 32 klanten. Partner neemt activiteiten voor leeuwendeel over.
-Referenties in de vorm van klanten aanwezig-


Periode : juli 1998 - Januari 2003
Functie : Projectleider
Bedrijf : Albert Heijn , Zaandam
Dienstverband : Gedetacheerd via Ordina-Integer
Werkzaamheden A : Medeverantwoordelijk voor de invoering van de Euro van de personele systemen binnen Ahold. O.a. euro-compliancy van 20 computersystemen.
Werkzaamheden B : Projectleiding ten aanzien van afbouw van een aantal IDMS/Cobol-systemen voor het jaar 2000. CoŲrdineren en doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen ten aanzien van het in actie nemen van alle artikelen bij Albert Heijn.
Werkzaamheden C Verantwoordelijk geweest voor het aansluiten van het personeelssysteem Ahold op een nieuw te bouwen salarissysteem voor alle Ahold-werkmaatschappijen.
-Referenties bij Kees Hoogerwerf, projectmanager Albert Heijn, 075-6599111


Periode : februari 1998 - juni 1998
Functie : IT-consultant
Bedrijf : Raet , Amersfoort
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : Opstellen plan van aanpak voor het integratietesten van de RPS-salarissystemen op een apart platform dit tbv het millennium-vraagstuk. Opstellen begrotingen per salarissysteem. Onderzoek naar een decentraal ontwikkeltool.

Periode : september 1996 - januari 1998
Functie : Teamleider, Systeemontwerper Sr.;
Bedrijf : Abn-Amro, Amsterdam
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : IT-consultant bij het Iris-project: Integraal Relatie Informatie Systeem. Alle relevante cliŽnt gegevens worden via het centraal mainframe systeem, op een clientserver omgeving decentraal beschikbaar gesteld voor alle accountmanagers van de Abn Amro. Het betrof de Afdeling verzekeringen en effecten. Meewerkend voorman voor het aanpassen van de nodige mainframeapplicaties
PROJECTERVARING (vervolg)


Periode : juni 1996 - augustus 1996
Functie : Informatieanalist;
Bedrijf : Mees&Pierson, Rotterdam
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : Werkzaam geweest op de afdeling effecten. Het maken van een globaal ontwerp voor een nieuw op te zetten Management Informatie Systeem t.b.v. effecten.


Periode : mei 1996 - juni 1996
Functie : Projectleider
Bedrijf : Albert Hein, Zaandam
Werkzaamheden : Redesign van een personeelssysteem bij Albert Hein met het accent naar MIS. Tevens aanspreekpunt onderhoud, inventariseren wensen en eisen. Bewaking budgetten per subsysteem. Doorvoeren van de nodige veranderingen aan Cobol-programma's

Periode : augustus 1995 - april 1996
Functie : Projectleider
Bedrijf : Pen/Enw, Alkmaar
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : Conversie van het Personeelsysteem in Cobol van de Pen en Provincie Noord-Holland naar standaard systeem P/View gekoppeld aan een salarissysteem (LPS). Het multi-company maken van de financiŽle en logistieke systemen. Het koppelen van projectplanningen met materiaalbehoeften aan het voorraadsysteem (DBS).

Periode : oktober 1994 - juli 1995
Functie : Databaseadministrator
Bedrijf : IBM,Uithoorn
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : administrator voor productiegegevens van diverse DB2/Cobol/IMS
applicaties t.a.v. COPY-management gegevens. Het geven van advies en bieden van ondersteuning v.w.b. het databaseontwerp
m.b.t. nieuwbouw en onderhoud. Het doen van performance- onderzoeken (DB2PM).

Periode : februari 1994 - september 1994
Functie : Systeemanalist/Programmeeur
Bedrijf : BGC/Interpay, Amsterdam
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : Ontwerp en bouw van de online- en batchprogramma's t.b.v.
Het nieuwe giraal overboekingssysteem van de Bank Giro Centrale. Predict en Endevor als tool in een Cobol/DB2/CICS/IBM omgeving.


PROJECTERVARING (vervolg)

Periode : februari 1992 - januari 1994
Functie : Financieel medewerker
Bedrijf : Pen/Enw, Alkmaar
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden : Het opzetten van een project management informatiesysteem
(PROMIS) met daarbij automatische kostenboekingen (journaalposten) naar de exploitatie- en balansrekeningen. Hierbij
nauw samengewerkt met de afdelingen Administratie, Planning en de Interne Accountantsdienst.


Periode : februari 1989 - januari 1992
Functie : Analistprogrammeur/ontwerper
Bedrijf : Fokker, Amsterdam
Dienstverband : Gedetacheerd
Werkzaamheden A : Het automatiseren van de tekenbladen op de tekenafdeling.
Het project bestond uit een aantal deelprojecten met een eindplanning van 4 jaar. Het projectteam is samengesteld geweest uit een mix van personen uit verschillende afdelingen. Het systeem is technisch gerealiseerd op een IBM mainframe op een IBM met het relationele database systeem Cobol/DB2 (onder IMS/DB/DC) met 4e-generatietool TELON.

Werkzaamheden B : Doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit en doorlooptijd op de tekenkamer van het verwerken van de verschillende klanteneisen op de Fokker 50/100 vliegtuigen. Het te ontwikkelen informatiesysteem met TELON in DB2/SQL/Cobol onder IMS-DB/DC op een IBM Mainframe wordt door ca. 600 personen gebruikt.


Periode : Juni 1986 - januari 1989
Functie : Kantoorautomatiseerder/Systeemontwerper
Bedrijf : C.V.I., NS-Utrecht
Dienstverband : Gedetacheerd via ORBIT (Ordina)
Werkzaamheden : In een projectteam medeverantwoordelijk geweest voor diverse kantoorautomatiseringsprojecten (Wang Office) bij verschillende vestigingen van de Nederlandse Spoorwegen: opzetten van planningen, begeleiden en instrueren van de betrokken medewerkers. Voortgangsrapportage aan het management. Het (database-) ontwerpen en bouwen van een standaard softwarepakket voor secretariaten met DataFlex (personeels-, uren-, verlof- en ziekteadministratie). Opstellen en bijhouden budgetten. Afleggen financiele verantwoording. Het inwerken van leerlinganalisten.


PROJECTERVARING (vervolg)


Periode : Augustus 1985 - mei 1986
Functie : Systeemanalist/-ontwerper
Dienstverband : Vast dienstverband
Bedrijf : Crediet & Effectenbank, Utrecht
Werkzaamheden : Afdeling effecten. Bouwen van een uitlotingssysteem voor obligaties (Giraal Toedelingssysteem) in programmeertaal PL/1 op een IBM 4381. Systeemontwerp van een prototype "koop/verkoop effecten" voor de Nederlandse effectenbeurs. Instrueren van medewerkers op het gebied van gegevensanalyse.


Periode : Augustus 1983 - juli 1985
Functie : Systeemanalist/programmeur
Bedrijf : Akzo Chemie, Amersfoort
Dienstverband : Vast dienstverband
Werkzaamheden : Analyse en bouw van een on-line inkoopsysteem in programmeertaal Cobol op een IBM 8100 DPPX voor een divisie in BelgiŽ. Dit omvatte o.a. een voorraadadministratie met al dan niet automatische bestellingen aan leveranciers.
Opzetten van een datamodel en een prototype voor een nieuw te bouwen orderentry-systeem met behulp van het relationele database systeem Oracle.

Periode : 1982 - 1983
Functie : Leerling Informatie Analist
Bedrijf : Centraal Beheer, Apeldoorn
Dienstverband : Stagiair
Werkzaamheden : Opzetten van een logisch en technisch datamodel voor een autorisatiedatabase aan de hand van een methode voor informatie- en gegevensanalyse.