No Title
cv: 2674 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInterim ICT-manager
Hoevelaken
18-mei-2011
opdracht in: Informatietechnologie, Management en Consultancy

Opleidingsgegevens:

Voortgezet onderwijs:
MBA-opleiding (gestart 2002, afronding 2005)


Ingenieursopleiding Technische Bedrijfskunde (Ing)


Pedagogische Academie (geen diploma)


Informatica opleiding:
AMBI-Master (specialisatie: Informatiebeleid en -planning, Kantoor Automatisering)


AMBI, spec. Informatiebeleid en -Planning, KantoorAutomatisering
Assurantie A varia
Assurantie B

Cursussen en bedrijfsopleidingen
Keur aan specialistische en algemene cursussen

Wat mij inspireert is het managen van complexe veranderingsprocessen en
situaties waar een abrupte of geleidelijke ombuiging van werkwijze vereist is.
Dit vereist een projectmatige of programmatische aanpak. Hierin schuilt mijn
grote kracht.

Ik ben een gedreven, enthousiaste en procesgeoriŽnteerde projectmanager. Prima
in staat een mensgerichte instelling (coaching) te combineren met een scherp
oog voor de ambitie van de organisatie (resultaatsvorming).

Ruime ICT-gerelateerde werk- en projectervaring is door mij opgedaan in
verschillende organisaties en branches. Hierin zijn door mij diverse functies
bekleed en rollen ingevuld. Ik ben zowel in staat een krachtige trekkersrol
(pull) als duwersrol (push) in te vullen.

In bezit van verklaring arbeidsrelatie.Project Management Instituut (PMI)


Management & bestuurlijke ervaring


Management:
- Interim management


- Business Unit co-management / Programmamanager


- Hoofd Systeemontwikkeling


- Hoofd Automatisering


Bestuurlijk:
- Voorzitterschap ondernemingsraadverbanden op werkmaatschappij-, divisie-,
sector- en concernniveau binnen de ICT-sector. Geleerd om verschillende belangen te onderkennen, te respecteren en te combineren.


Werkervaring:

Bedrijfssectoren:
FinanciŽle instellingen, Transport, Telecommunicatie, Informatietechnologie, Bouw/Materialen, Voeding/Drank/Geneesmiddelen, Diensten, Media, Overheid, Metaal.


Functieniveau's:
Veelal onder directe aansturing directieniveau's en/of 1e echolonsmanagement.


Werkervaring:
Sinds 1977

Werkervaring: (vervolg)

2003 - 2004
Trainings- en adviesbureau Projectmanagement
Functie: Trainer/Adviseur projectmanagement
Situatie:
Bureau gespecialiseerd in projectmanagementtrainingen en (implementatie-)adviezen.
Taak:
Geef projectmanagementtrainingen, zorg voor instrumentontwikkeling en adviseer over professionalisering projectmanagement en projectmatig werken.
Extra uitdaging: Het zoeken van aansluiting bij de leerbehoeften van de deelnemers en het opstarten en faciliteren van een individueel en groeps leerproces.
Actie:
Competentiemanagement, ontwikkeling meetinstrumenten en projectmanagementadviezen
Resultaat:
Vergroting projectmanagementvaardigheden en professionalisering projectmatig werken bij de klant, gerealiseerde meetinstrumenten voor professional, proces en organisatie.


2002 - 2003
Waardetransportbedrijf / Transport
Functie: Management Consultant
Situatie:
Waardetransportbedrijf met een veelheid aan projecten en projectmatige processen.
Taak:
Inventariseer en beschrijf, via een quick scan, de huidige business projecten, stel de projecten portfolio samen en adviseer over besturing en organisatorische belegging.
Extra uitdaging: Geef juiste impulsen om te komen tot professionalisering projectmatig werken en ga creatief om met de verschillende belangen.
Actie:
Inventariseren projecten en projectmatige activiteiten.
Resultaat:
Projectenportfolio, besturingsinstrumentarium, advies organisatorische verankering.


2001 - 2002
Waardetransportbedrijf / Transport
Functie: Interim manager ICT / Programmamanager
Situatie:
Transporteur nationale hoofdrolspeler voor fysieke omwisseling gulden naar euro. Beheert daarnaast aantal geldtelcentrales en verzorgt inname en distributie van waarde voor o.a. DNB.
Taak:
Herpositioneer ICT-functie op Holding niveau, breng ICT-functie op sterkte voor euroconversie.
Extra uitdaging: Neem organisatie en ICT-bezetting mee in dit ontwikkelingsproces dat onder grote(publieke) tijdsduk staat. Doe dit mede op basis van business verbeterdoelstellingen.
Actie:
Inventarisatie alle binnen bedrijf actieve systemen en de bedrijfsprocessen die zij ondersteunen, samenstellen en managen projectenportefeuille, leverancier- en implementatiemanagement.
Resultaat:
Afgeronde organisatie- en bedrijfsprocesscan, uitgevoerd verbeterprogramma, afgeronde pakketimplementaties, volwaardige positie en bemensing ICT-functie, tevreden directie.


2000 - 2002
Verzekeringsgroep / FinanciŽle instelling
Functie: Projectmanager / Programma-adviseur
Situatie:
Middelgrote maatschappij voor opgave implementatie Europese groepsinformatie-architectuur.
Taak:
Migreer SAP-platform, manage project implementatie verzekeringsadministratiesystemen.
Extra uitdaging: Manage op inspirerende wijze de toegewezen (multiculturele) projecten en coach tegelijkertijd de projectmedewerkers en lijnmanagement in projectmatig werken.
Actie:
Migratie en herimplementatie SAP-platform voor financiŽle functie, opzetten beheerfunctie, programma-advisering, projectleiding implementatie verzekeringssystemen Schade, Leven.
Resultaat:
GeÔmplementeerde beheerfunctie en operationeel SAP-platform, goed lopende projectorganisaties, nationale en internationale waardering.


1996 - 2000
Softwarehouse-consultancybureau / Informatietechnologie
Functie: Senior Projectmanager / Consultant
Rollen:
Co-manager, Interim Manager, Programma- & Projectmanager, Informatie-architect
Situatie:
Top 5 softwarehouse in Nederland, sector Finance gespecialiseerd in banken en verzekeringen.
Taak:
Wees medeverantwoordelijk voor opbouw en uitbouw van specifieke ībusinesslineī; realiseren management informatievoorziening (MIV) m.b.v. īData Warehouse technologieŽnī en īBusiness Intelligence toolsī binnen de top-10 van de financiŽle conglomeraten.
Extra uitdaging: Lever projectresultaten complexe projecten op conform de overeenkomsten en realiseer dit voornamelijk met pool van relatief onervaren projectmedewerkers. Zorg voor klant- en servicegerichte instelling met scherp oog voor klantbelang.
Actie:
Opstellen business- en marketingplannen, werving en selectie, in het veld voornamelijk geopereerd als procesgeoriŽnteerde programma- en projectmanager.
Resultaat:
Overdracht gespecialiseerde en levensvatbare business unit, trainees tot ontwikkeling gebracht.

Hieronder beschrijving van ťťn van de uitgevoerde opdrachten:
Situatie:
Marketingfunctie van direct writing verzekeraar voor opgave MIV voor bedrijfsproces marketing zakelijke markt te ontwikkelen en te implementeren.
Taak:
Het vastleggen van informatiebehoeften en omzetten in applicaties voor sturing bedrijfsproces, op een beheersbare wijze, en zet een ontwikkel-, acceptatie- en productie-omgeving op.
Extra uitdaging: Implementeer nieuwe technologie in organisatie en informatie-architectuur.
Actie:
Afsluiten SLAīs met ICT-afdelingen, incrementele ontwikkeling en implementatie DWH voor markt- en klantsegmentatie, aflopen organisatorische en technische implementatiesporen.
Resultaat:
Gestandaardiseerde projectmanagementaanpak complexe projecten, DWH geschikt voor īcross sellingī en verdere uitbouw, geÔmplementeerde organisatorische en technische beheeromgeving. Maar bovenal:
* Tevreden opdrachtgever (directieniveau) met uitstralingseffecten binnen en buiten concern.
* Verschillende vervolgopdrachten DWH-ontwikkeling binnen maatschappij en moeder.


1993 - 1996
Verzekeringsgroep / FinanciŽle instelling
Functie: Senior Informatie Analist
Situatie:
Implementatie ERP- en groepsapplicaties als onderdeel van ICT-strategie concern.
Taak:
Ontwikkeling handboek pakketimplementatie en projectmanagement, projectleiding.
Actie:
Projectmanagement, adviseur methoden & technieken.
Resultaat:
Oplevering gevraagde projectresultaten.


1992 - 1992
Franchisegever DHZ-bouwmarkten / Bouw-Materialen
Functie: Hoofd Systeemontwikkeling
Situatie:
Franchisegever voor DHZ-bouwmarkten en marktleider in Nederland.
Taak:
Verantwoordelijk geweest voor alle systeemontwikkelingsactiviteiten in de Benelux.
Actie:
Ombuiging onderhoudsafdelingen in projectmatig werkende eenheden.
Resultaat:
Opgestart bewustwordingsproces, betrokken organisatie.


1986 - 1992
Softwarehouse-Consultancybureau / Informatietechnologie
Functie: Informatie Analist, Consultant
Rollen:
Projectmanager, projectleider, projectadviseur, consultant, informatie-analist, systeemontwerper
Situatie:
Top-3 softwarehouse, divisie Industry & Business Services.
Taak:
Klantgerichte consultancy instelling in meerdere bedrijfssectoren.
Actie:
Projectadvisering kantoorautomatisering, projectleiding, consultancy, opleiding en coaching.
Resultaat:
Operationele informatie- en competentiecentra, kantoorautomatiseringssystemen o.a. bij KPN, projectresultaten o.a.; Clearingsysteem termijnmarkten, voorraadbeheersysteem agrarische sector, standaardpakket voor makelaars en assurantietussenpersonen i.s.m. IBM.


1984 - 1986
Verzekeringsmaatschappij / FinanciŽle instelling
Functie: Hoofd Automatisering
Situatie:
Noodzaak opbouw ICT-functie bij ziektekostenverzekeringsmaatschappij.
Taak:
Opbouw en consolidatie ICT-functie passend bij īdirect writing-formuleī.
Actie:
Initiatie organisatieverandering, aanpassing informatie infrastructuur en aan groeiambities.
Resultaat:
Volwassen automatiseringsafdeling, herziene besturingsstructuur, organisatiestructuurwijziging.


1982 - 1984
Gemeentelijke overheid / Overheid
Functie: Projectleider / Systeemontwerper / Systeemanalist
Situatie:
Gemeente verantwoordelijk over beheer en onderhoud alle openbare bouwwerken.
Actie:
Projectleiding, systeemontwerp, systeemanalyse, programmering.


1979 - 1981
Educatie en Uitgeverijen / Diensten-Media
Functie: Systeemanalist / Programmeur
Situatie:
Vakopleidingen voor automotive branche en uitgeverij in eigen beheer.
Actie:
Systeemanalyse in projectverband, gestructureerde programmering en operating.


1977 - 1979
Zonweringenfabrikant / Metaal
Functie: Programmeur / Hoofd Operations & Productions
Situatie:
Middelgrote fabrikant van zonweringenproducten met overlevingsdrang.
Actie:
Leidinggeven aan operationeel team,operating, coaching en gestructureerde programmering.