No Title
cv: 2702 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectmanager Internet en Communicatie
Amsterdam
01-feb-2010
opdracht in: Communicatie en media, Informatietechnologie, Management en Consultancy

'92 - '95
Studie Politicologie: afstudeerrichting: Politieke Communicatie, Vrije Universiteit Amsterdam, afgestudeerd in september 1995

'88 - '92
HBO voor Boekhandel en Uitgeverij: afstudeerrichting: Informatiemarketing en –management, Algemene Hogeschool Amsterdam, afgestudeerd in september 1992

'87 - '88
Urbana Highschool: ‘senior year’ via een uitwisselingsprogramma, Urbana IIlinois

'82 - '87
HAVO: Rijksscholengemeenschap Noord-Kennermerland, Alkmaar

Binnen de IT werk ik als projectmanager. Hierbij combineer ik mijn technische kennis met mijn capaciteiten als projectmanager. Bij grotere technische projecten werk ik vaak samen met een technisch projectmanager, maar veelal volstaat een nauwe samenwerking met één of meerdere techneuten binnen het team.

april '03 - heden

SNT
Scripting en systeemontwikkeling

Voor deze aanbieder van callcenters ben ik voor diverse projecten verantwoordelijk voor de ontwikkeling en aanpassing van de systemen waarmee de agents werken. Dit betekent dat de ‘calls’ (binnenkomend of uitgaand) volgens een juiste routering verlopen, dat de ‘agents de gesprekken goed kunnen begeleiden en afhandelen, en dat de klant voorzien wordt van de nodige rapportages en uitlevering van gegevens en resultaten.

aug '03 - dec ‘03

NCRV
Projectleiding Nieuwe Media

Gedurende 4,5 maand heb ik als projectleider a.i. gewerkt op de afdeling Nieuwe Media bij de NCRV. Projecten die onder mijn verantwoordelijkheid vielen waren o.a. het intranet (fase 1 en 2), de nieuwe versie van de site van Buya (kinderprogramma) en de herinrichting van NCRV.nl (opstartfase).

juli '97 – april ‘03

IIRconferences
Het opzetten en ‘marketen’ van conferenties, seminars en evenementen

Ruim twee jaar werkte ik bij het Institute for International Research als productmanager. In deze periode ontwikkelde en organiseerde ik bijeenkomsten op het gebied van internet, marketing, productie, de zorg, sociale zekerheid en financiën. Aan de hand van onderzoek schreef ik programma's en brochures, stelde ik sales- en marketingplannen op en zorgde ik voor de professionele invulling van de programma's. Naast productontwikkeling begeleidde ik junior productmanagers bij deze taak.

Momenteel is IIR één van mijn opdrachtgevers waarvoor ik op ad hoc basis werkzaamheden verricht. Mijn laatste opdracht was het opzetten van het ‘12e Hypotheken Event’ dat op 18 en 19 februari 2003 heeft plaatsgevonden. Een belangrijk onderdeel van dit event vormt de ‘Verkiezing van het Hypotheek Product van het Jaar’. Ter afsluiting van deze opdracht heb ik een site ontwikkeld met een terugblik op dit drukbezochte event.

mei '01 – april ‘03

Loyalty Profs - dochteronderneming van TPG Post
Opzet en invulling online nieuwsbrief

Voor één van de merken van dit bedrijf dat loyaliteitsconcepten ontwikkelt verzorgde ik gedurende de genoemde periode wekelijks de online nieuwsbrief en prijsvraag.

juni '02 – maart ‘03

Mediatest
Interview & onderzoek

Mediatest is een onderzoeksbureau waarvoor ik in het kader van kwalitatieve onderzoeken op had hoc basis interviews heb afgenomen en uitgewerkt.

jan. - feb. '02

De Amersfoortse
Projectleiding 'De Inkomensplanner'

Op ad interim basis heb ik de projectleiding gevoerd van 'De Inkomensplanner', een loyaliteitsprogramma ontwikkeld voor intermediairs. Mijn taak was om de verschillende aandachtsgebieden en activiteiten binnen het al lopende project in kaart te brengen en op te pakken. Concrete activiteiten waren het (re)organiseren van het onderwijsprogramma voor accountmanagers en intermediairs, het procedureel beschrijven en inzetten van communicatiemiddelen, het inventariseren en aanpakken van de technische problemen rond hard- en software en het organiseren van een bijeenkomst voor intermediairs tijdens het PFP Forum.

april - juli '01

Hogeschool van Amsterdam
Internet consultancy

In opdracht van consultancy bureau 'You We I' heb ik de voortgang van het zogenaamde IHvA project (Intranet Hogeschool van Amsterdam) in kaart gebracht en gepresenteerd tijdens een workshop georganiseerd voor de leden van de stuur- en projectgroep. Deze opdracht kwam voort uit de wens van het CvB om beter inzicht te verkrijgen in de voortgang van het project en in de (on)haalbaarheid van de planning en doelstellingen. De workshop heeft geleid tot nieuwe en concrete afspraken tussen stuur- en projectgroep, en tot het maken van een aantal tot dusver nog niet (h)erkende fundamentele beslissingen. In aansluiting op deze opdracht heb ik een modelplan ontwikkeld dat ter ondersteuning heeft gediend bij het opstellen van de implementatieplannen door de afzonderlijke instituten.


dec. '99 - maart '01

Freeler
Projectleiding ‘ Freeler Reizen Channel’ en ‘Freeler Finance’

Bij internet provider Freeler heb ik als projectleider de 'Freeler Reizen Channel' opgezet. Dit begon met het beschrijven van de wenselijke inhoud en het opstellen van de functionele specificaties. Daarna maakte ik afspraken en sloot ik contracten met verschillende leveranciers van redactionele en commerciële content. Ik gaf opdrachten en sturing aan in- en externe redacteurs en voerde de projectleiding tijdens de invulling en bouw van dit onderdeel van de portal.
Na de overdracht van het onderhoud van de ‘Freeler Reizen Channel’ heb ik op dezelfde wijze aanzet gegeven voor de ontwikkeling van ‘Freeler Finance’.

sept. '96 - mei '97

Felicitas Publishing
Bladmanagement

Op ad interim basis werkte ik als bladmanager voor de bladen 'Groter Groeien' en het 'Hello Baby Magazine'. Mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit het opzetten en uitvoeren van marketing-activiteiten, het bewaken van het budget, het controleren, coördineren en afstemmen van de activiteiten binnen de afdelingen ‘redactie’, ‘verkoop’, ‘dtp’, ‘traffic’, en het onderhouden van de contacten met de zetter, de drukker en het mailinghuis. Door langdurige afwezigheid van de hoofdredacteur onderhield ik ook veelal de contacten met de freelance redacteuren en schreef en redigeerde ik artikelen.

feb. - aug. '96

Scandinavian Broadcasting System SBS 6
Marketing Assistent

Als marketing assistent stelde ik marketingrapportages en brochures samen ter ondersteuning van de afdelingen verkoop, planning en programmering.

feb. - juli '91

Media Adviesbureau Van Vliet
Stage

Bij dit bedrijf liep ik stage tijdens mijn opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn stage-opdracht bestond uit het opzetten, uitvoeren, rapporteren en presenteren van een lezerskringonderzoek ten behoeve van de advertentieopbrengsten van het vakblad ‘Wonen’.