No Title
cv: 3112 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sSenior Software Engineer
Rotterdam
1-1-2011
Opdrachten

Opleidingen : MTS Elektronica (1987-1990)
HTS Technische Computerkunde / Informatica (1990-1994)

Cursus : Microsoft Software Solution 70-100 (juni 2001)
Microsoft Visual Studio 6.0 (maart 2000)
Borland C++ Builder (5 dagen)


Talen / Omgeving
.NET C#
.NET Visual Basic
.NET Crystal Report
.NET Visual Studio 2003
Visual Basic 6
Visual Basic for Application
Visual InterDev 6.0
ASP 3.0 (VBScript / JavScript)
Visual SourceSafe

Databases
MS Access 97/2000
SQL server 7 / 2000
Oracle 8/9

Ervaringsgebieden
ERD - database ontwerp (Entity Relation Diagram)
n-Tier architectuur
COM Ontwerp
Functioneel en Technisch Ontwerp
SQL (Structured Query Language)
ADO (ActiveX Data Objects)
ADO .NET (ActiveX Data Objects)
SOAP (Simple Object Access Protocol)


Opdrachtgever : Walvis Software te Capelle aan den IJssel
Tijdvak : Mei 2003 - Maart 2005
Functie : Senior Software Engineer

Omschrijving:

Walvis is voornamelijk gespecialiseerd in EDI en Progress toepassingen. Dit is software die geŽnt is op de transport wereld. Zo nu en dan worden er opdrachten uitgevoerd voor overheidsinstellingen. Deze worden in-house uitgevoerd
In de Microsoft omgeving.

Projecten die ik gedaan heb:

DNA Loket: (team van 5 leden)
Een intranet toepassingen tussen het OM, Politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) Het doel is dat de verschillende instanties snel inzicht krijgen in opdrachten en aanvragen betreffende DNA onderzoek. De instanties kunnen elkaar verzoeken een bepaalde handeling uit te voeren in een bepaalde misdaad zaak. Deze drie instanties werken heel nauw samen en deze applicatie moet efficiŽntie brengen.

Mijn werkzaamheden:
-) Totale n-Tier architectuur medeontwikkeld.
-) ASP 3.0 website ontwikkelt in combinatie met Visual Basic 6. Datalagen en Businesslaag ontwikkeld.
-) SOAP webservice ontwikkelt in Visual Basic 6 met SOAP toolkit Versie 3.0
-) SOAP cliŽnt ontwikkeld in Visual Basic .Net


OASES: (team van 4 leden)
Deze applicatie beheert de verzoeken aan het schadefonds. Dit is een applicatie die sinds 1998 in gebruik is. Deze applicatie is geschreven in Access 97 met een SQL server 6.5 database. Het is een vernieuwbouw project naar C# en SQL server 2000. Tevens worden alle rapporten omgezet naar Crystal Reports. Dit project is samen met een zeer ervaren C# developer ontwikkeld. In deze periode is mijn kennis van C# in zeer korte tijd snel toegenomen. Veel geleerd van architectuur opzetten.


Mijn werkzaamheden:
-) Project is ontwikkeld binnen een totale C# Solution.
-) Totale architectuur medeontwikkeld.
-) Ontwikkelen van alle stored procedures.
-) Dataset creŽren en vullen.
-) Rapportages gemaakt met Crystal report.
-) GUI ontwikkelen.
Opdrachtgever : Holland Railconsult te Utrecht
Tijdvak : Jan 2002 - Mei 2003
Functie : Senior Software Engineer

Omschrijving:

De organisatie telt 1500 medewerkers en is een ingenieurs- en adviesbureau van de spoorwegen. De core business is het adviseren bij en het ontwerpen van spoorbruggen, stations en spoortrajecten. Verder wordt Holland Railconsult regelmatig gevraagd voor de directievoering van grote bouwprojecten. De werkzaamheden liggen voornamelijk in Nederland, maar wordt langzaam uitgebreid in Europa, met name Portugal, Ierland en Duitsland.

Centraal IT is een afdeling binnen de organisatie die een dienstverlenende functie heeft. Deze afdeling bestaat uit 55 personen. Centraal IT valt uiteen in 5 subafdelingen: helpdesk, centrale systemen, netwerk infrastructuur, leiding en staf en ontwikkeling bedrijfssystemen.

Ontwikkeling bedrijfssystemen is de afdeling waar ik deel van uit maak. Deze afdeling bestaat uit 5 systeemontwerpers, twee coŲrdinatoren, twee projectleiders en een groepsleider.

In mijn functie als systeemontwerper zijn de volgende drie volgende kerntaken van belang:
∑ Systeemontwikkeling, het ontwikkelen van bedrijfs- en managementsystemen voor de verschillende afdelingen binnen Holland Railconsult.
∑ Technische Applicatie Beheer, het oplossen en afhandelen van programmafouten.
∑ Onderzoek & advisering, na gedegen onderzoek naar zowel de klanten als naar de eigen afdeling advies uitbrengen betreffende oplossingen.

De volgende producten zijn hier ontwikkeld, verbeterd en onderhouden:
∑ Verschillende ASP Webapplicatie, zoals projecturenregistratie
∑ Word97 Huisstijl, elke gebruiker produceert een verscheidenheid aan documenten met dezelfde lay-out.
∑ Facilitair management, waarin alle gebouwen en ruimtes beheerd worden.
∑ Organisatie management, waarin alle persoonsgegevens en afdelingen geraadpleegd kunnen worden.
∑ Bestek management, waar alle bouwbestekken in beheerd worden. Een soort document content management systeem.
∑ Salaris en verkoopsystemen, waar alle gevoelige bedrijfsinformatie in wordt beheerd en onderhouden.

De gebruikte tools zijn:
∑ Microsoft InterDev 6.0, ASP 3.0
∑ Microsoft Access, de databases
∑ Microsoft SQL Server, de databases
∑ Microsoft Visual Basic 6.0, voor de ontwikkeling van de software
∑ Microsoft Visual SourceSafe, voor het versiebeheer
∑ Microsoft Visual InterDev, voor de database projecten. Alle scripts worden hiermee gemaakt.


Opdrachtgever : KB3 te Rijswijk, Zuid-Holland
Tijdvak : Oktober 1999 - December 2001
Functie : Senior Software Engineer

Omschrijving:

KB3 in een bedrijf dat bestaat uit 25 personen. Een groot deel van deze personen zijn gedetacheerd bij derden als systeembeheerders. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in netwerkbeheer bij kleine MKB bedrijven die niet of nauwelijks kennis hebben van netwerkbeheer. Deze krachten zijn allemaal gecertificeerd in hun vakgebied.

Naast deze dienst heeft KB3 een andere dienst waar ik deel van uit maak. Dit is Pro-actief Netwerk Beheer. Dit team bestaat uit een aantal personen. Een technische manager, een Oracle DBA, een junior software engineer, twee helpdesk medewerkers en ik. Deze dienst wordt steeds verder ontwikkeld binnen KB3 en houdt in dat er vanaf een centraal punt netwerken van verschillende klanten gemonitoord kunnen worden en op tijd ingegrepen kan worden, zelfs voordat de klant op de hoogte is van eventuele misstanden. Dit is de toegevoegde waarde en het pro-actieve aspect van de software.

De meest gangbare hardware ondersteunt het SNMP (Simple Network Management Protocol). Dit protocol is onderdeel van het TCP/IP protocol, dat gebruikt wordt voor netwerkverkeer. Het SNMP is opgezet volgens een boomstructuur die bestaat uit verschillende noden, die informatie bevatten van het systeem. De meeste hardware zoals netwerkprinters, routers, switches als software zoals back-up software Veritas Backup Exec en Microsoft Exchange Server ondersteunen SNMP. Deze bevatten een willekeur aan counters die de status van de hardware / software doorgeven. Naast een complete set van standaard counters kunnen er extensions geschreven worden in Visual C++ om nog meer informatie van een onderdeel te krijgen. Er wordt bijvoorbeeld gemonitoord hoeveel schijfruimte er nog is, hoe vaak een systeem per dag opstart, wat de processorbelasting is, wat de datadoorvoer is, etc. Op deze waarden kan dan een 'trap' worden gegenereerd, die vervolgens via e-mail, fax of SMS bekend kan worden gemaakt aan de systeembeheerder. Er kan dan direct worden ingegrepen. Er zijn daarbij ook gradaties in foutmeldingen. Er kunnen SLA (Service Level Agreement) afspraken worden gemaakt in hoeverre er gemonitoord dient te worden en hoe snel er gereageerd moet worden op een bepaalde situatie.

De communicatie met het centrale punt gebeurt via een FTP - intermediair. Aan beide zijden bevinden zich twee databases. Bij KB3 bevindt zich een Oracle 8 database, omdat zich hier alle gegevens en historie van de klant bevinden. Deze database moet robuust, snel en betrouwbaar zijn. Deze wordt aangesproken middels een netwerk management programma ontwikkeld in Visual Basic. Bij de klant bevindt zich een Access database, die eenvoudig moet zijn. Via NT - services die allen geschreven zijn in Visual C++ kunnen beide zijden communiceren via bestanden die naar een FTP - server worden geschreven. Deze bestanden bevatten SQL -statements. Op deze manier kan er invloed op het netwerk worden uitgeoefend. Er kunnen grenswaarden worden veranderd, scanfrequenties e.d. De gehele tool wordt telkens uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.


Mijn taken zijn:
∑ Ontwerp en programmeren van alle software onderdelen
De eerste 2 maanden waren ingericht voor het specificeren van de software. Er is daar een ontwerp uit voortgekomen, dat vervolgens daadwerkelijk gebouwd is. Sommige onderdelen werken als een als een service. Dit houdt in dat zij altijd actief zijn, ongeacht wie ingelogd is. Deze zijn ontwikkeld in Visual C++ 6.0. Voor de presentatie van de gegevens uit de Oracle database is een Visual Basic 6.0 applicatie geschreven die een ODBC connectie met deze database heeft.

∑ Migratie van netwerk software bij de klant
Alle gemonitoorde systemen opnieuw inrichten. De Access database en software installeren bij de klant. De verschillende NT - services installeren op de centrale server van de klant en de verschillende SNMP agents / extensions op de verschillende werkstations.

∑ Opzetten en specificeren van nieuwe toepassingen
De klant wil graag resultaten zien van zijn netwerk beheer. Middels ASP (Active Server Pages) kunnen uit de Oracle database gegevens gegenereerd worden die de klant graag wil zien. Elke klant is geÔnteresseerd in andere data. De een wil alleen de hoeveel datatransport zien van zijn routers. De andere klant wil een gespecificeerde uitdraai van alle systeemwaarden van een bepaalde dag. Deze ontwikkeling is momenteel aan de gang. Er worden hier verschillende ontwerpen voor gemaakt. Afstudeerders zullen deze taak op zich gaan nemen onder mij begeleiding.

Tevens kunnen er met de historiegegevens trendanalyse uitgevoerd worden. Daarbij kan de klant geÔnformeerd en geadviseerd worden over het IT-beleid binnen de organisatie. Als de processor belasting elke maand met een aantal procent toeneemt, kan geadviseerd worden om over een half jaar een zwaardere server aan te schaffen of meer geheugen te plaatsen.


∑ Bijzonderheden:

Apparatuur : Microsoft omgeving
Operating Systeem : Alle Windows versies
Programmeertaal : Visual Basic, C++, SQL
Software : Oracle8, Visual Studio 6
Tools : Visio 2000

Opdrachtgever : Den Haag data Mediagroep te Rijswijk (Z-H)
Tijdvak : mei 1999 - oktober 1999
Functie : Software Engineer / Projectmanager

Omschrijving:

Den Haag data is een onderdeel van de Den Haag mediagroep. Deze groep bestaat uit 4 verschillende bedrijven met in totaal 150 personen. Deze bedrijven zijn werkzaam in de grafische en multimedia sector. Het onderdeel waar ik deel van uit maak, is gespecialiseerd in Windows toepassingen, databases publishing, internet en cd-rom toepassingen. Dit onderdeel bestaat uit 10 personen. Een aantal internet specialisten, programmeurs, database publishers en account managers.

Daar heb ik bijvoorbeeld voor Nedlloyd een database ontwikkeld in Access die de complete intranet site genereert ten behoeve van het lokaliseren van transporten. Deze intranet site is voor alle Europese vestigingen. In Rotterdam wordt de database geactualiseerd en alle vestigingen in Europa kunnen dan beschikken over de laatste gegevens. Deze database is ontwikkeld in MS Access 97 in combinatie met een gedeelte HTML / Java script.

Verder heb ik voor autoschadeherstelbedrijven die bij de Focwa zijn aangesloten een CDROM ontwikkeld voor het opvragen van auto reparatietips. Er staan op deze cd-rom meer dan 2000 tips voor het repareren van een bepaald onderdeel van een auto. Deze applicatie is ontwikkeld in Access 97 en Visual Basic. Deze cd-rom wordt in verschillende talen uitgebracht in Europa.

Voor medische vakbladen zijn ook verschillende CDROM ontwikkeld.
Voor intern gebruikt zijn ook een aantal toepassingen ontwikkeld om bepaalde administratieve zaken sneller te laten verlopen. Het intranet is ook daar ons ontwikkeld.

Mijn taken waren:
∑ Projecten analyseren
Projecten die binnen komen analyseren op omvang, tijd, kosten en haalbaarheid.

∑ Het opstellen van de functie specificaties
Als een project aangenomen wordt, dan wordt met de klant en eventuele eindgebruikers de wensen
van het product vastgelegd. Na akkoord wordt pas overgegaan tot realisering van het product.

∑ Programmeren en testen
Het daadwerkelijk realiseren van het product en testen op verschillende Windows platforms (95/98/NT/2000)

∑ Managen van het project
Het product bestaat meestal uit een aantal disciplines. Er is soms een internet, een grafische of een redactioneel onderdeel. Deze worden dan ondergebracht bij de specialisten of bij een ander onderdeel van de organisatie. Dit moet voorbereid en uitgelegd worden. Er moet een planning gemaakt worden. Sommige onderdelen zijn van elkaar afhankelijk.


Bijzonderheden:

Apparatuur : PC en Mac voor grafische handelingen
Operating Systeem : Alle windows versies
Programmeertaal : Visual Basic 5 en 6, MS Office Pro (Word / Access 97), SQL
Software : Ghost 5.1, Photoshop 5.0, Homesite 4
Opdrachtgever : Quality Equipment Benelux te Capelle aan den IJssel
Tijdvak : april 1998 - mei 1999
Functie : Software Engineer


Omschrijving:

Quality Equipment (QE) is een bedrijf van 25 personen dat gespecialiseerd is in chipkaartbetaalterminals.
Op de ontwikkelafdeling, die uit 8 personen bestond, werden er aan verschillende projecten gewerkt. Alle ontwikkelingen hadden te maken met twee betaalterminals. De hardware van ťťn terminal is ontworpen door een bedrijf in BelgiŽ. Voor deze terminal, de Z-cam, werd alleen de software ontwikkeld. Deze terminal is geschikt gemaakt voor open systemen zoals Chipper, Chipknip en voor gesloten systemen zoals de Studenten Chipkaart. De andere terminal, de Q-pay, is volledig ontworpen door QE en is bedoeld voor gesloten chipkaart systemen voor op scholen en andere instellingen. Deze terminals werden gekoppeld aan alle mogelijk vending machines die er zijn. Hierbij moet gedacht worden aan parkeerautomaten, frisdrankautomaten en snoepautomaten.

Mijn taken waren:
∑ Het ontwikkelen van een smartcard driver.
De eerste opdracht was een betaalterminal te ontwikkelen voor een ander bedrijf. Deze driver moest platform onafhankelijk zijn en werd eerst op een PC ontwikkeld om vervolgens te worden geÔmplementeerd in de 8051 hardware. Deze betaalterminal is bekroond met een eerste plaats op het NCP, Nederland Chipkaart Platform. Hier is geprogrammeerd in de taal C.

∑ Het opstellen van de functie specificaties voor andere system integrators.
Met deze specificatie konden system integrators hun chipkaart geschikt maken voor een betaalterminal van QE. Verschillende chipkaarten heb ik op deze manier geschikt gekregen voor de betaalterminal. Hier is ervaring opgedaan met ISO 7816, de standaard voor chipkaarten.

∑ Het koppelen van zoveel automaten aan de betaalterminals.
Daarbij werden bestaande drivers aangepast of er werden totaal nieuwe drivers ontwikkeld. Onder de automaten zijn een aantal standaard protocollen, zoals VIC, MDB en Mars Executive. Er is hier geprogrammeerd in de taal C.


Bijzonderheden:

Apparatuur : 8051 Architectuur, PC's, RS232 analysers
Operating Systeem : MS-DOS, Windows 95
Programmeertaal : Ansi C (MS-DOS),
Tools : Keil / Franklin 8051 C Compilers; Nohau In Circuit Emulator 8051
Editors : Borland 3.1 IDE, CodeWright
Overige programma's : Source Safe Version Control Software, Comwatch (RS232 Analyser)