No Title
cv: 3390 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBI / Oracle Datawarehouse specialist
?
01-jul-2011
opdracht

Vooropleiding
Gertrudis Lyceum • HAVO 1991
Hogeschool Zeeland • HTS Bouwkunde / Architectuur 1996
HR&O • Academie van Bouwkunst 1995
Fontys • Academie van Bouwkunst 1998
Talen
Nederlands Moedertaal
Engels Uitstekend
Duits Goed
Frans Redelijk
Opleiding
Vakinhoudelijke trainingen
Transfer Solutions • WindowsNT Administering 1998
Transfer Solutions • Visual Basic 5.0 Fundamentals 1998
Transfer Solutions • Mastering Visual Basic 5.0 1998
Transfer Solutions • SQL 1998
Transfer Solutions • SQL*Plus 1998
Transfer Solutions • PL/SQL 1998
Transfer Solutions • Oracle DBA 1998
CMG • OOB (Object Oriλnted Basis)
Inleiding object georiλnteerd programmeren. 1998
CMG • RAD MT (RAD Methoden en Technieken) 1998
CMG • CSB (Commander Structured Basis,
Inleiding gestructureerde analyse volgens de Yourdon methode) 1998
CMG • CST (Commander Structured Testing) 1998
CMG • Cliλnt / Server 1998
CMG • CDD (Commander Database Design) 2001
Base 10 • Flowstream (MES applicatie veelal gebruikt in de farmaceutische industrie) 1998
Global Knowledge Network • Jackson structured programming 2000
EXIN • HG1 1999
EXIN • HG2 2000
5Hart • Oracle Forms 2000
5Hart • Oracle Reports 2000
SUN • Object Oriented Analasys & Design 2001
EduShare • Java Programming 2001
SUN • Enterprise Java Beans 2001
Zelfstudie • Oracle Webdb 1999
Zelfstudie • HTML 1998
Zelfstudie • Java Script 2000
Zelfstudie • Oracle Portal 2000
Zelfstudie • Oracle 9IAS Application server, configuratie en installatie incl OC4J 2001
Zelfstudie • Business Objects 2000
Zelfstudie • XML 2000
Zelfstudie • XSL 2001
Zelfstudie • Jdeveloper 2001
Zelfstudie • Java Server Pages 2001
Zelfstudie • BC4J (business Components for Java) 2001
Zelfstudie • PHP 2001
Zelfstudie • MYSQL 2001
CMG • Java UpperClass: Cursus van 20 weken met betrekking tot alles wat met Oracle en Java te maken heeft, met als afsluiting een business case. Nov 2002- Apr 2003
Oracle • Oracle Technical Champion 2004
Zelfstudie • Visual Studio 2003 , C# Okt –Dec 2004

Algemene trainingen
CMG • CPW1 (Commander Projectmatig werken) 1998
CMG • CPW 2 (Commander Projectmatig Werken-vervolg) 1998
CMG • CV 1 (Communicatieve vaardigheden) 1998
CMG • Intake 1
(Het houden van intake gesprekken) 1998
CMG • SV (Sociale vaardigheden) 1998
CMG • Time management 1998
CMG • Recruitment 2004

Kennis & Competenties
• Oracle Overall.
• Oracle DBA
• Oracle Datawarehousing.
• Oracle Performance Tuning.
• Data Analist
• Business Intelligence.
• Oracle / Java development.
• Web Applications.
• Datawarehouse Architect.Functies / Rollen
Functie / Rol Ervaring
Oracle Ontwikkelaar / DBA 6 jaar
System Architect 4 jaar
Datawarehouse architect 4 jaar
BI Consultant 5 jaar
Oracle / Java Consultant 4 jaar
Data Analist 5 Jaar
IT Kennis
Kennis gebied Ervaring
• Visual Basic 2 jaar
• VB Script 4 jaar
• SQL 6 jaar
• PL/SQL 6 jaar
• Oracle DBA 6 jaar
• HTML 8 jaar
• Java 4 jaar
• Flash action script 3 jaar
• Java Script 8 jaar
• JSP 4 jaar
• PHP 4 jaar
• XML 4 jaar
• XSLT 4 jaar
• C# 0.5 jaar
• Windows NT / 2000 / XP 8 Jaar
• Linux 4 jaar
• Unix 6 jaar
• Oracle 7.3, 8i, 9i, 10g 6 jaar
• SQL Server 2000 / 2005 1 jaar
• Access 8 jaar
• MySQL 4 jaar
• Oracle Reports 4 jaar
• Oracle Forms 4 jaar
• Oracle Portal 4 jaar
• SQL*Plus 6 jaar
• TOAD 6 jaar
• 9IAS Application Server 4 jaar
• Oracle Portal 4 jaar
• Jdeveloper 4 jaar
• Business Objects 5 jaar
• Macromedia dreamweaver 4 jaar
• Macromedia Flash 3 jaar
• Visual Studio 2003 0.5 jaarEuroShell Cards b.v.

September 2003 – heden Datawarehouse architect / Energie sector
Oracle ontwikkelaar / Data Analist /
System Architect/ Java Ontwikkelaar / BI consultant / DBA

Situatie: Voor Euroshell Cards Bv zijn in deze periode een aantal deelprojecten uitgevoerd:
- Ontwerp + Ontwikkeling van een volledig nieuwe Business Objects Reporting omgeving.
- Analyse en redesign Data Warehouse architectuur.
- Performance Tuning Data Warehouse.
- Opzetten van een fallback omgeving + procedures.
- Aanpassen van de Euroshell Online Applicatie (Java).
- Ontwikkelen nieuwe interfaces voor het data warehouse.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Data analyse
• Functioneel Ontwerp
• Ontwerp + Bouw Business objects reporting omgeving.
• Analyse en redesign Data Warehouse architectuur.
• Performance Tuning Data Warehouse.
• Ontwerp + Ontwikkelen PL/SQL laadprocessen.
• Ontwerp + Ontwikkelen nieuwe interfaces.
• Java development.

Resultaten: De projecten zijn naar volle tevredenheid afgerond, met
name het performance improvement project mag met name
genoemd worden waar enorme verbeteringen zijn gerealiseerd. Deze
werkzaamheden zijn door de klant beloond met een zgn. VP award
die voor uitzonderlijke prestaties wordt uitgereikte.


ENECO

Juli 2003 – September 2003 Functioneel analist/ Energie Sector
Ontwikkelaar interfaces PL/SQL

Situatie
Ten behoeve van de liberalisering van de energiemarkt moesten de
systemen van Eneco aangepast worden. Voor de opslag van de
informatie moest volgens de nieuwe regelgeving een nieuw systeem
ontwikkeld worden. Ten behoeve van de communicatie met de
huidige systemen zijn een aantal interfaces ontwikkeld.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten en resultaten
• Technisch / functioneel ontwerp interfaces.
• Bouw Interfaces (PL/SQL).
• Gestructureerd testen van de interfaces m.b.v. Testframe.
• Begeleiden teamleden tijdens de ontwikkeling.
• Bewaken / controleren functioneel ontwerp.

Resultaten
Door de strakke deadline en de korte beschikbare ontwikkeltijd is er
intensief gewerkt aan het project met als resultaat dat e.e.a. naar
volle tevredenheid is afgerond.

Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Januari 2002 – Juni 2003 BI / Datawarehouse Consultant Haven Sector

Situatie
KPI’s
Om tot een betere sturing van (staf-)afdelingen of het gehele concern te komen zijn er KPI’s (Key Performance Indicatoren) gedefinieerd. Hiertoe zijn een aantal interfaces gedefinieerd en gebouwd, vervolgens zijn de KPI’s ontwikkeld in de vorm van Business Objects HTML rapporten.
Datawarehouse monitor
Om de kwaliteit van de data ,eventuele problemen met de database en de juiste werking van de laadprocessen te controleren is met behulp van Business Objects een datawarehouse monitor gebouwd. De informatie wordt gepresenteerd op een web portal.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten en resultaten
• Data analyse.
• Functionele specificaties.
• Business Objects, Web en PL/SQL development KPI’s en Data warehouse monitor.

Claritas Ltd. (Londen GB)

Januari 2002 – Juni 2003 BI / Datawarehouse Consultant Database Marketing
Situatie
Claritas is een database marketing bedrijf gevestigd in Londen. Zij verkoopt diverse soorten gegevens (waaronder life-style data) aan haar klanten. Voor deze klant is een Central Data Repository (CDR) gebouwd van enkele terrabyte aan omvang. Met de applicatie kan op generieke wijze data in de database geladen worden waarna er een matchings , opschonings -en verrijkingsproces plaats vindt.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten:
• Technisch /Functioneel ontwerp en bouw (PL/SQL) van de laad processen / matching / opschonings en verrijkings processen
• Technisch / Functioneel ontwerp en bouw (PL/SQL) van de data process en presentatie laag.
• Integratie van de Powermart Tool met de PL/SQL functionaliteit.
• Het in kaart brengen van de reporting behoeften en de bouw van Business Objects Universes & Reports

Resultaten
De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid en ruim binnen de
tijd opgeleverd.
General Electric Plastics

Juni 2000 – April 2002 Diverse Werkzaamheden Chemische Industrie

Situatie
Tijdens de periode dat ik werkzaam was bij GE heb ik me beziggehouden met verschillende projecten:
• Het ontwikkelen van Business Objects rapporten / Business Objects universes t.b.v. management rapportage.
• Het in kaart brengen, adviseren en reviewen van de benodigde interface architectuur tussen een Oracle database en een SQL Server database ten behoeve van een CRM project.
• Het Ontwikkelen van een administratieve applicatie met behulp van Oracle Forms en Reports.
• Web Based Personal Reporting Environment
• Een intranet reporting webportal waarmee het management toegang heeft tot rapportages met actuele verkoopcijfers. Iedere gebruiker heeft zijn persoonlijke Portal pagina met rapporten die zijn actuele verkoopcijfers representeren Deze uiterst flexibele rapportage omgeving is mogelijk geworden door gebruik te maken van XML, XSL ,JSP/Java gecombineerd met Oracle 9iAS PL/SQL en Portal.

Taken, verantwoordelijkheden en activiteiten:
Naast het uitvoeren van deze projecten heb ik me ook beziggehouden met het maken van voorstellen en schattingen voor nieuwe projecten en het voeren van informatieve gesprekken met de klant m.b.t. IT oplossingen.
Ook het begeleiden en ondersteunen van nieuwe medewerkers behoorde tot de werkzaamheden. Door de vele verschillende projecten die ik voor deze klant uitgevoerd heb, heb ik vele mensen binnen deze organisatie goed leren kennen waardoor deze mij als aanspreekpunt zagen voor hun IT vragen.


Diverse Klanten

September 1998 – Juni 2000 Diverse Werkzaamheden

• TPG - Oracle WebDB pilot – Developer Oracle WebDb
• SHELL - Shell BOS project – Developer - Developer PLSQL / VB
web applicatie ontwikkeld voor de financiλle administratie en het voorraadbeheer van de Shell shops.
• General Electric Plastics - GEMMS-MES project - Developer / Support.
Implementatie MES pakket Flowstream.