No Title
cv: 3391 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'stestconsultant
Dordrecht
01-jan-2011
opdracht

Opleidingen / trainingen O p l e i d i n g e n / t r a i n i n g e n
Bedrijfskundige Informatica, Fontys Hogeschool 2001
TestFrame Analyse, LogicaCMG 2001
TestFrame Navigatie, LogicaCMG 2001
SQL 2001
Visual Basic 6, Compu’Train 2001
Diverse communicatie trainingen 2001 - 2004
Diverse SAP trainingen 2001 - 2004
ProTest test technieken, LogicaCMG 2003
ISEB Foundation gecertificeerd, BCS 2004


Functies / rollen F u n c t I e s / r o l l e n
Functie / rol Ervaring
Test Automatisering / Tooling 3,5 jaar
Test Analyse 2,5 jaar
Functioneel / Regressie testen 3,5 jaar
ICT support 1,5 jaar
Gebruikers ondersteuning 3 jaar
Trainer 1,5 jaar

IT Kennis I T K e n n i s
Kennisgebied Ervaring
Mercury TestDirector 2 jaar
Mercury QuickTest Professional 2,5 jaar
Mercury WinRunner 2 jaar
Mercury LoadRunner 1 week
TestFrame 2,5 jaar
TMap 1,5 jaar
SAP R/3 (HR), inclusief ESS 1,5 jaar
Programmeren 3 jaar
Microsoft Windows platform 11 jaar
Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access) 11 jaar
Unix platform 1 jaar
Oracle database 1 jaar
SQL-Server database 1 jaar

Markt- & branche ervaring M a r k t - & b r a n c h e e r v a r i n g
Retail
Human Resources (HR)
Telecom
IT-infrastructuur management
Internet

Project: Verschillende projecten
Periode: Juli 2004 tot heden
Functie: Functioneel test / QuickTest expert
Bij verschillende klanten zijn kortlopende consultancy-opdrachten uitgevoerd met betrekking tot het verbeteren van het testproces of het opzetten van testautomatisering.

Project: Toshiba TEC – Verbeteren testproces
Periode: Juli 2004 tot Feb 2005
Functie: Testcoördinator
Bij Toshiba TEC is een project uitgevoerd voor verbetering van het testproces. De aanleiding voor dit project is dat Toshiba TEC heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van de uitgeleverde software (ook door klanten) als onvoldoende werd ervaren.
Maikel was als coördinator van dit project verantwoordelijk voor het gedeeltelijk implementeren van de TMap-methode. Zijn takenpakket bestond voornamelijk uit het samenbrengen van mensen en meningen, het inbedden van het testen in de organisatie en het opstellen van de methoden volgens welke getest wordt.

Project: PGGM - Regressietest automatisering
Periode: Mei 2004 tot Juli 2004
Functie: QuickTest expert
Voor het geautomatiseerd testen van een nieuwe .Net applicatie, heeft pensioenverzekeraar PGGM externe expertise ingezet als ondersteuning voor het eigen testteam. De ondersteuning betreft de implementatie van QuickTest Professional en TestDirector. Zonder grondige kennis van testautomatisering is het opzetten van een compleet nieuwe geautomatiseerde testomgeving niet mogelijk. Maikel heeft met hands-on consultancy het team een goede start gegeven in die nieuwe uitdaging.
Project: Training IT consultants
Periode: Mei 2004
Functie: Trainer
Mercury biedt via enkele business partners standaard trainingen in Mercury test tooling. Maikel was trainer voor de cursussen:
- Using QuickTest Professional
- Advanced QuickTest Professional
- Using TestDirector
- Administering TestDirector
- WinRunner Fundamentals
- WinRunner Advanced.

LogicaCMG
Project: Shell People Programme
Periode: Okt 2002 tot Mei 2004
Functie: Test Tooling verantwoordelijke /
Functioneel tester
Bij zijn start op dit project was Maikel verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en het beheer van de bestaande QuickTest for MySap testautomation scripts. Ook ondersteuning van het testteam bij het gebruik van de testomgeving behoorde tot zijn taken.
Naast het technisch beheer van de testomgeving was Maikel ook verantwoordelijk voor de maandelijkse executie van geautomati-seerd uitgevoerde testen.

Na 6 maanden verzorgde Maikel de ingrijpende migratie naar een nieuwe versie van QuickTest Professional, waarbij hij ook ondersteuning verleende bij de handmatige conversie van alle bestaande testen. Voorafgaand aan de conversie was hij ook betrokken bij het tooling onderzoek en een pilot.

Maikel heeft daarnaast de functionele invulling van de implementatie van Mercury TestDirector mede begeleid en de technische invulling binnen het team zelfstandig verzorgd. De noodzakelijk geworden trainingen voor creatie en beheer van geautomatiseerde testen zijn ook door hem gegeven. Gezien het wereldwijde karakter van het project, is alle communicatie en zijn alle trainingen Engelstalig.

Project: WDS Business Tools
Periode: Nov 2001 tot Okt 2002
Functie: Test Tooling verantwoordelijke /
Functioneel tester
Business Tools is een op een Oracle database gebaseerde datawarehouse suite. Maikel’s start op het project bestond uit het zelfstandig opzetten van een geautomatiseerde test suite met behulp van de TestFrame methode. Daarbij werd de TestFrame ‘Engine’ gebruikt, aangestuurd door WinRunner, voor het testen van web-toepassingen, Business Objects rapporten, een terminal emulator en tabel-vergelijkingen in Oracle.
Na voltooiing van de automatische testsuite werd Maikel verantwoordelijk voor het opstellen van regressietest scenario's. Daarnaast was het maandelijkse testproces gedeeltelijk aan hem gedelegeerd. Maikel was verantwoordelijk voor testen, voortgangsrapportages en controle op de afhandeling van de gevonden issues.
Aangezien het ontwikkelteam van Business Tools gevestigd is in Praag, vindt alle communicatie in het project plaats in de Engels taal.

CIAD BV
Periode: Jan 2000 tot Aug 2001
Functie: ICT beheer medewerker (part-time)
Maikel was bij CIAD belast met het beheer van alle ICT. Daartoe behoorde aanschaf en beheer van hardware en software en ondersteuning van de 13 medewerkers. Verder was de bouw en het beheer van de internetsite onderdeel van zijn takenpakket.

VIA NET.WORKS
Periode: Feb 2000 tot July 2001
Functie: Customer Care medewerker (part-time)
Het telefonisch en per e-mail ondersteunen van particuliere klanten bij internetgerelateerde problemen. Verder ook advies over bescherming tegen virussen en andere internet-gerelateerde gevaren. Indien noodzakelijk communicatie naar andere afdelingen.