No Title
cv: 4646 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sJava ontwikkelaar
Leeuwarden
01-mei-2011
J2EE opdrachten!

HAVO (Nederlands, Engels, Duits, wis-, natuur-, scheikunde) 1976 diploma
HTS Electrotechniek (informatietechniek) 1980 diploma
TU Twente Electrotechniek 1980 - 1981
Avondstudie wiskunde (tweedegraads onderwijsbevoegdheid) 1983 - 1990
Instrukteurskursus helpdesk medewerker bij SURF (Samenwerkende Universitaire Reken Faciliteiten) 1989 certificaat

In de afgelopen paar jaar door zelfstudie kennis opgedaan van en ervaring gekregen met
· de ontwikkelomgevingen Eclipse en Netbeans. Eclipse is de open source opvolger van VisualAge for Java, Netbeans is ook een open source Java-ontwikkelomgeving maar dan afkomstig van Sun. Omdat de J2EE specificatie van Sun afkomstig is, is Netbeans standaard geschikter voor het ontwikkelen van Enterprise Java Beans.
· XML en XSLT (een functionele “programmeer”taal om XML-vocabulaires te transformeren, bijvoorbeeld van HTML naar PDF). XSLT wordt gebruikt voor dataconversie in geval van Enterprise Application Integration
· PostgreSQL, een open source DBMS van het kaliber DB2 en Oracle
· de scriptingtaal Tcl/Tk

augustus 1984 - augustus 1991
Docent wiskunde en informatika bij het Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC) Friesland, afdeling levensmiddelentechnologie
· naast lesgeven een (hulp)programma voor de roostermaker geschreven in de programmeertaal Pascal

maart 1984 - oktober 1996
Systeem- en netwerkbeheerder bij het Van Hall Instituut te Leeuwarden (hogeschool voor voeding, milieu en landbouw)
· in klein teamverband verantwoordelijk voor beheer en implementatie van de informatieinfrastruktuur
· medeverantwoordelijk voor de daarvoor noodzakelijke aankopen
· uiteenlopende ervaringen opgedaan met het netwerkbesturingssysteem Banyan Vines en de besturingssytemen MS-Dos, Windows, OS/2 en Linux

oktober 1996 - november 1998
Docent informatisering bij het Van Hall Instituut, opleiding agrarische bedrijfskunde en logistiek (een met een HEAO vergelijkbare opleiding)
· naast regulier onderwijs geven een kursus Internet ontwikkeld en verzorgd voor intern personeel
· ambtelijk secretaris van de hogeschoolraad

december 1998 - december 1999
Netwerkspecialist bij automatiseringsbedrijf Brunel IT
· in verschillende funkties gedetacheerd bij Achmea Activ (de interne ict-dienstverlener van de Achmea Groep, afdeling systeemintegratie)
· als projektleider verantwoordelijk voor het uitvoeren van milleniumtesten door een aantal business units van Achmea op een daarvoor bestemd testnetwerk, en het functioneel beheer van dat netwerk
· als software engineer betrokken bij de bouw van een management rapportagetool in Lotus Notes / Domino ten behoeve van het (interim) Euro Management Team van de Achmea Groep
· als consultant advies uitgebracht over het gebruik van Rational Rose in verband met plannen van Achmea om over te stappen op Component Based Design, en voor dat doel het produkt geëvalueerd

mei 2000 - december 2001
Internet Application Developer bij Ordina Finance NIS (Network & Internet Services)
· bij Delta Lloyd software ontworpen en gerealiseerd op basis van in Java geschreven servlets (cruciaal onderdeel van J2EE) om tussenpersonen in staat te stellen pensioengegevens in de vorm van XML-bestanden met backoffice systemen uit te wisselen, een primitief MQ-series
· bij bovengenoemd projekt gebruik gemaakt van VisualAge for Java en open source tools voor de http-server en servlet engine
· het uiteindelijke produkt opgeleverd in een Websphere / Tivoli omgeving inclusief de vereiste security middels certificaten en SSL
· bij Aegon DB2 (ontwikkel)databases op een AIX beheerd ten behoeve van (de aanpassing) een hypotheekoffertesysteem, en daartoe o.a. een user defined function in C ontwikkeld naast de gebruikelijke SQL-aktiviteiten

augustus 2003 - april 2006
Lid van de gemeenteraad van Leeuwarden
· als fractievoorzitter van een tweekoppige fractie lid van het presidium (dagelijks bestuur) van de gemeenteraad van Leeuwarden
· lid van o.a. de commissies van de rekening en de begeleiding van de accountant, die in het dualistische stelsel namens de raad toezien op het funktioneren van de gemeente
· o.a. zitting gehad in de selectiecommissie voor de leden van de lokale rekenkamer
· als raadslid een weblog en als fractie een Wiki geëxploiteerd (Een Wiki is een stuk software om via Internet gezamenlijk aan documenten te werken, functionaliteit die ook in Lotus Notes aanwezig is.)
· begin gemaakt met de omzetting van de programmabegroting van de gemeente in de vorm van Topic Maps met behulp van het open source kennismanagementtool Protege (Topic Maps zijn een onderdeel van het volgende generatie Internet dat bekend staat als semantic web.)

1 juli 2006 - heden
Eigen adviesbureau dat zich specialiseert in het in Java geschreven open source pakket Pentaho. Pentaho, www.pentaho.org , is een Business Intelligence suite geoptimaliseerd voor JBoss applicatie server, de open source tegenhanger van Websphere, die wordt beheerd met Eclipse.