No Title
cv: 4723 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sOffice Manager/Logistics en Sales Co-ordinator
LEEUWARDEN
in overleg
Opdracht

OPLEIDING:
Lager Economisch en Administratief Onderwijs


COMPUTER ERVARING:
Ik heb een uitgebreide affiniteit met de programmatuur van Microsoft Office, met name de pakketten Word en Excel, maar ook Outlook en PowerPoint zijn mij niet onbekend.

Met een typesnelheid van ruim 300 aanslagen per minuut en blind, kan ik mijzelf uitstekend redden in Word.

Tevens heb ik uitstekende werkervaring met de diverse uitvoeringen van Windows, 98, millennium, 2000 en XP.

Kortom, het werken met computers en de daarbij behorende softwarepakketten zijn mij in z'n geheel niet onbekend.

2003 - heden:
BAKER PETROLITE - Velserbroek

Office Manager/Logistics en Sales Co-ordinator


Baker Petrolite (http://www.bakerpetrolite.com), wereldwijde chemicaliŽn producent, en marktleider. Leverancier aan de petrochemische industrie en overige industrie.
Baker Petrolite is een divisie van Baker Hughes Incorporated (http://www.bakerhughes.com).

Taken; verantwoordelijk voor alle voorkomende kantoorwerkzaamheden. Beheren van de elektronische agenda, opstellen van diverse correspondentie, behandelen van inkomende en uitgaande post, het boeken van zakenreizen, het bewaken van debiteurenfacturen, het maken van afspraken met leveranciers.

Baker Petrolite is hoofdleverancier van chemicaliŽn aan Shell Nederland (NAM Assen). Alle bestellingen t.a.z. van chemicaliŽn vanuit Shell Nederland, werden via Baker Petrolite geplaatst, en geleverd. Naast de chemicaliŽn van Baker Petrolite werden er ook chemicaliŽn gebruikt van andere chemicaliŽn producenten (Champion Servo, GE Betz, M-I Productions), deze werden via mijn persoon besteld, geleverd en gefactureerd aan Shell Nederland. De chemicaliŽn welke door Baker Petrolite zelf werden ontwikkeld en geproduceerd in de fabriek in Engeland, werden in Nederland op voorraad gezet in het warehouse te Heerenveen. Hiervandaan werden de leveringen gecoŲrdineerd naar de diverse klanten, de planning en aansturing hiervan (logistiek) werd door mijn persoon aangestuurd. Naast Shell Nederland, kent Baker Petrolite meerdere afnemers, zowel in de petrochemische industrie (Gaz de France, Wintershall, BP, Unocal) als de reguliere industrie.

Na levering van de bestelling, werd de factuur door mij opgemaakt en verstuurd aan de klant. Het volgen van het verloop van de factuur en het nauw in de gaten houden van de termijnstelling van de betaling, behoorde ook tot mijn taak. Wanneer een klant de factuur niet betaalde binnen het termijn van 30 dagen, werd deze door mij benaderd.

In deze functie werd gebruik gemaakt van Microsoft Office en SAP.


2000 - 2003:
BAKER PETROLITE - Ridderkerk


Logistics Co-ordinator


Verantwoordelijk voor alle bestellingen en leveringen van chemicaliŽn aan de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). In de functie van logistiek coŲrdinator behandelde ik alle bestellingen van de NAM, dit waren zowel bestellingen van chemicaliŽn welke door Baker Petrolite werden geproduceerd, alsmede chemicaliŽn van andere producenten. Alle NAM locaties in Nederland, bestelde via mijn kantoor de benodigde chemicaliŽn. De bestelde chemicaliŽn van derden, werden afgeleverd in het toenmalige warehouse te Drachten, waarvandaan de chemicaliŽn werden gedistribueerd naar de diverse NAM locaties in Nederland. De planning en aansturing hiervan viel onder mijn supervisie.

Bij aanvang van dit project, heb ik een database opgezet met behulp van het programma ACT!. Deze database werd gebruikt voor track-and-trace en voor het genereren van logistieke opdrachten naar het warehouse. Het gehele verloop vanaf bestellen tot aan het leveren was d.m.v. dit programma in z'n geheel gedigitaliseerd.


1997 - 2001:
ATLAS INEXCO B.V. - Voorschoten


Human Resources Assistant


Als assistent van hoofd personeelszaken, werd mij verzocht om de aanwezige curriculum vitae te digitaliseren en deze te verwerken in een database.

In deze functie liggen dan ook de wortels v.w.b. het gebruik van ACT! D.m.v. het programma ACT! heb ik een database opgezet met daarin verwerkt meer dan 5000 CV's. Iedere CV was hieraan toegevoegd middels het overnemen van de personalia en sleutelwoorden, daarnaast werd de originele CV gescand en gekoppeld aan de database.

Naast deze werkzaamheden, was ik actief bezig met het vinden van geschikte kandidaten voor diverse technische functies, deze te benaderen en te plannen voor een gesprek met het hoofd van personeelszaken.


1998:
MESCO/NAM - Velsen Noord (Atlas Inexco)


Administrator


Na completering van het database project en de instructies aan collega's hoe te werken met het resumť database, werd ik gedetacheerd via Atlas Inexco bij Mesco Maintenance.

Mesco Maintenance was contracthouder bij de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) m.b.t. het voorzien van personeel op diverse projecten binnen de afdeling NAM offshore.
Mijn functie als administrateur heb ik volbracht op de afdeling boekhouding en tot mijn taken behoorde o.a. het behandelen van debiteuren facturen en het registreren en verwerken van gewerkte uren van het Mesco personeel.


1999 - 2000:
ALLSEAS - Delft (Atlas Inexco)


Pipeline Concrete Inspector


Gedetacheerd door Atlas Inexco, bij Allseas te Delft als "Allseas representative" op een pijplijn betonfabriek te Dordrecht (Conline).

Allseas (offshore pipelay and subsea construction company), beheerde een project van 30.000 pijpleidingen (ō 50 cm) welke voorzien diende te worden van een beschermlaag van beton, welke in de "concrete mill" te Dordrecht werd aangebracht.
Mij werd verzocht een track-trace systeem op te zetten m.b.v. barcodes. Na het opzetten van dit systeem heb ik actief deelgenomen aan de "load-out" van de 30.000 pijpleidingen. Betekenis load-out; vanuit de opslagplaats de pijpleidingen, middels vrachtwagens te transporteren naar de schepen welke de pijpleidingen verder transporteerde naar het uiteindelijke pijplijn project (MaleisiŽ). D.m.v. visuele controle van iedere pijpleiding welke overgezet werd van de vrachtwagen naar het schip, moest er gecontroleerd worden of er geen grote beschadigingen waren aan de beschermende betonlaag rondom de pijpleiding.


1997:
SYKES ENTERPRISES - Amsterdam


First Line Support Agent


Het geven van telefonisch support aan WordPerfect gebruikers.


1991 - 1997:
PLACID INTERNATIONAL OIL LTD.
OCCIDENTAL NETHERLANDS, INC.


Production/Maintenance Clerk


Werkzaam op het offshore productie platform L 10 Alpha, een gasproductieplatform op het Nederlands continentale gedeelte, zo'n 80 km uit de kust van Den Helder.

Mijn hoofdtaak was het verrichten van berekeningen op het totaal geproduceerde gas per dag en de overige vloeistoffen (condensaat etc.). Doormiddel van speciale formules werd er iedere dag aan het hoofdkantoor gerapporteerd hoeveel gas en vloeistoffen er was geproduceerd. Deze berekeningen diende uiterst nauwkeurig gedaan te worden, daar er iedere dag een voorgeschreven hoeveelheid geproduceerd diende te worden in opdracht van de Gasunie. Tevens diende er berekeningen gedaan te worden over het verbruik per dag van aanwezige vloeistoffen als diesel, water e.d.

De overige werkzaamheden bestonden uit het voeren van correspondentie met het hoofdkantoor, het distribueren van bedrijfscorrespondentie naar de diverse platformen rondom het hoofdplatform L 10 Alpha en de vaste wal.
Het registreren van werkopdrachten en deze vast te leggen in de PC.
Directe assistent van de platform manager (HMI - Hoofd Mijnbouw Installatie). Diverse andere voorkomende administratieve handelingen.


1990 - 1991:
ONSTREAM BV - Den Helder


Field Clerk


Onstream BV voorzag de L 10 Alpha van technisch personeel (detachering). Als Field Clerk was ik aanwezig op het platform als Onstream representative en aanspreekpunt voor het Onstream personeel aanboord van het Platform en spreekbuis naar het kantoor te Den Helder. Tevens was ik verantwoordelijk voor de registratie van de gewerkte uren van het Onstream personeel aan boord van de diverse platformen rondom de L 10 Alpha.


1989 - 1990:
KONINKLIJKE LUCHTMACHT - Arnhem


Administratief Medewerker


Administratief medewerker aan het departement "Bureau Opleidingsontwikkeling en Evaluatie". Binnen dit departement heb ik een database ontwikkeld, waarin alle opleidingen konden worden geraadpleegd welke binnen de Klu werden gegeven.


1988 - 1989:
STOEL VAN KLAVEREN BOUWSTOFFEN B.V.