No Title
cv: 5816 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInhuuropdracht
Leiden
Januari 2011
Inhuuropdracht

Opleidingen: en trainingen

Speeding up Java Applications
Xebia

MAVO
Chr. School Stimulans

MBO (niet afgerond)
Scutos

AMBI HG.1
CAI-Opleidingen

AMBI HG.2
CAI-Opleidingen

AMBI HG.3
CAI-Opleidingen

Communicatieve vaardigheden
KennethSmit

Telefonische vaardigheden
KennethSmit

Enterprise Javabeans
Transfer Solutions


Intoductie in OO en UML
Transfer Solutions

Java en de Database
Transfer Solutions

Omnis Classic
Raining Data

Programmeren in Java
Transfer Solutions
Kennis

Applicatie servers

Jboss
Oracle Application Server

Sun Application Server
Tomcat

Resin
Bea Weblogic 9

Ontwikkel tools

Eclipse / MyEclipse
JDeveloper

JBuilder
Weblogic Workshop 8.1

Databases

Oracle
MySQL

Microsoft SQLServer


Versiebeheer systemen

Visual Source Save (VSS)
Subversion

CVS
Borland Starteam

Automatische build systemen

Apache Ant
Apache Maven

Apache Continuum


Standaarden

HTML (Incl. JavaScript)
XHTML

XML
XSLT

XPath
XSD

DTD
XSL-FO

WSDL


Frameworks

Java (J2SE) (1.3, 1.4, 1.5, 1.6)
J2EE (JMS, Jaas, JSP, Servlet, EJB 2.x / 3.x, Webservices, JaxB)
J2ME

JDBC
JSF (Java Server Faces)
Apache MyFaces

Facelets
Apache Trinidad
Apache Struts

Spring Framework
Spring MVC
Hibernate

Log4J
Quarts
Apache Velocity

Google GWT/GWT-Ext
ExtJS
Google Gears

Google Maps API
XFire (Apache CXF)
Groovy

Acegi Security
XStream
Xalan

Xerces
Eclipse PDE (Plugin ontwikkeling)


Ervaringen

Sodeso
01-2008 / huidig

Rollen
Architect, Requirements Specifier, Developer, Deployer, Integrator

Omschrijving
Eigenaar

VTS Politie Nederland (vtsPN)
02-2008 / 07-2008

Rollen
Developer, Deployer, Integrator

Project


Het onderhouden en uitbreiden van een interne web applicatie.
De web applicatie is een frontent die verschillende registers gebruikt als bron voor data. Een register is bijvoorbeeld de database van de RDW Dienst Wegverkeer. Doordat de verschillende registers op verschillende manier werken is hiervoor een broker (ESB) aanwezig, deze broker wordt door de web applicatie gebruikt voor het uitvoeren van bevragingen en het doorvoeren van mutaties.

Werkzaamheden
Mijn rol was dat van developer, integrator en deployer. Het team bestaat uit zes ontwikkelaars, vier analisten en 5 testers. De applicatie is geschreven in Java/JSP en maakt gebruik van het Strus framework. De middelaag is geschreven met behulp van EJB's (2.x). De communicatie met de broker gebeurt op basis van webservices met behulp van JaxB. De ontwikkelomgeving bestaat uit JBuilder, Maven, Starteam. Lokaal wordt de data opgeslagen in een Oracle database. De webapplicatie zelf draait op een geclusterde Oracle applicatie server.

Na een paar maanden is er besloten om de gehele software opnieuw te schrijven waarbij de keuze voor de voor frameworks aangepast is naar JSF en Apache Trinidad, daarnaast is er gekozen voor een versimpelde service laag voor de communicatie met de Broker.

i-Bridge
07-2007 / 01-2008

Rollen
Developer

Project
Onderhouden en uitbreiden van ee web portaal. Deze portaal wordt door zowel interne medewerkers gebruikt als door bezoekers van het portaal. Binnen dit portaal is het mogelijk voor medewerkers om vacatures te plaatsen en te onderhouden. Voor bezoekers is het mogelijk om in deze vacaturebank te zoeken. Daarnaast zit er een module in voor urenregistratie, deze worden door medewerkers die via het uitzendbureau in dienst zijn bij klanten van het uitzendbureau. Uitzendbureau's die gebruik maken van dit portaal zijn o.a. Randstad, Yacht en Tempo Team.

Werkzaamheden
Mijn rol bestond uit het schrijven van technische specificaties gebaseerd op functionele ontwerpen. Deze specificaties worden vervolgens gereviewd door andere ontwikkelaars waarna ik de daadwerkelijke implementatie kan uitgevoerd. Hierbij had ik ook weer de taak om specificaties van andere ontwikkelaars te reviewen. Het team bestond uit acht ontwikkelaars, twee analisten en tien testers. De applicatie is geschreven in Java/JSP en maakt gebruik van het Struts framework wat door i-Bridge zelf weer uitgebreid was met een eigen ontwikkelde framework. De persistentielaag is geschreven met behulp van EJB's (Session en Entity beans). Het geheel draait op een geclusterde WebLogic applicatie server en de data wordt opgeslagen in een Oracle database.

Quince
10-2006 / 07-2007

Rollen
Teamleader, Architect, Developer, Deployer, Integrator

Project
De applicatie is gemaakt in opdracht voor Samsung. Binnen de applicatie is het mogelijk om dynamische formulieren te maken waarbij door de gebruikers zelf vragen gemaakt kunnen worden die door Samsung medewerkers meegenomen kunnen worden naar winkels. In deze vragenlijsten worden beoordelingen geregistreerd die vervolgens gebruikt worden binnen rapportages (hierbij kunnen verschillende vragen een andere wegings factor hebben). Hieruit komen bepaalde scores waarna Samsung kan besluiten om tot actie over te gaan (verbeteringen voorstellen richting de winkel of het sturen van monteurs voor het afstellen van apparaten). De vragenlijsten konden overgezet worden naar een PDA applicatie waarna deze ingevult kan worden. De communicatie tussen de PDA en de server vondt plaats via Webservices.

Werkzaamheden
Het co÷rdineren van de werkzaamheden van de ontwikkelaars, het opstellen van planningen voor de ontwikkelwerkzaamheden. Daarnaast ben ik ook technisch inhoudelijk bezig geweest met het opzetten van de core architectuur en de technische specificatie. Daarnaast ben ik ook voor een deel bezig geweest met de implementatie van de software. Het gehele team bestond uit 4 ontwikkelaars, 2 analisten en een variabel aantal testers.
De applicatie is geschreven op basis van Java / JSP waarbij het Spring Framework (MVC) en Hibernate is ingezet. Voor de webservices is gebruik gemaakt van XFire in combinatie met XStream. De applicatie zelf draait op een Resin applicatie server waarbij gebruikt gemaakt is van een Microsoft SQLServer database. Naast de bovengenoemde taken hielt ik mij ook bezig met het begeleiden van een aantal Junior Java Ontwikkelaars.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
03-2006 / 04-2007

Rollen
Teamleader , Requirements specifier, Architect, Developer, Deployer, Integrator

Project
EWR (Electronisch WachtRapport) wordt gebruikt voor de registratie van alle incidenten die op de luchthaven Schiphol, Rotterdam Airport en in het gehele Nederlandse luchtruim plaatsvinden. Deze web applicatie bevat de complete flow van aanmelden tot het afhandelen van een melding.

Werkzaamheden
De applicatie is gescreven met behulp van Java / JSP waarbij gebruik is gemaakt van het Spring Framework (MVC), Hibernate en Acegi security. Mijn werkzaamheden bestonden uit het bepalen van de functionele requirements, de technische specificaties en design en voor een deel de daadwerkelijke implementatie van de software. de De ontwikkelomgeving bestond uit Eclipse / MyEclipse en de applicatie server waarop deze applicatie geinstalleerd is is een Oracle Application Server. De database draait op Oracle. Naderhand is het project door een ander team van ontwikkelaars verder ontwikkeld, hierbij heb ik de co÷rdinatie uitgevoerd over de werkzaamheden.

BMW Nederland
02-2006 / 02-2006

Rollen
Architect

Project
Het uitvoeren van een impact analyse. BMW heeft een groot aantal web applicaties die geschreven zijn in ASP. Gezien de kennis van de medewerkers van BMW erg laag is van ASP (alles was ontwikkeld door ÚÚn persoon) wilde BM een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid en de doorlooptijd van het laten herschrijven van de applicatie naar een Java Web applicatie, dit mede omdat er binnen BMW meer medewerks zijn die kennis hebben van Java. Hierbij moest rekening gehouden worden dat een groot deel van de code ook in de Oracle database zit als PL/SQL code. Deze code genereerde bijvoorbeeld volledige kalender objecten in HTML. Daarnaast moest bekeken worden wat de eventuele technische of functionele uitdagingen konden ontstaan tijdens deze omzetting.

Werkzaamheden
Het uitvoeren van de impact analyze en hier een rapport over schrijven met een globale urenschatting.

ActuEra
01-2006 / 05-2006

Rollen
Developer

Project
Het ontwikkelen van een broker die informatie tussen verschillende verzekerings maatschappijen kan uitwisselen.

Werkzaamheden
Bij deze opdracht was ik voornamelijk bezig met het begeleiden van junior en medior Java ontwikkelaars. Daarnaast ben ik bezig geweest met het performance tunen van de applicatie, dit i.v.m de verwerking van zeer grote XML bestanden (+1,5 Gigabyte) en de XSLT transformaties die hierop plaatsvinden. Verder heb ik mij bezig gehouden met het opstellen van documenten om de processen binnen het ontwikkelteam te verbeteren.

Caesar Groep
01-2006 / 07-2008

Rollen
Architect, Requirements Specifier, Developer, Deployer, Integrator

Project
Caesar Oreade is een detacherings bureau waarbij ik voornamelijk bij klanten heb gezeten. Informatie hierover is hierboven vermeld.

Werkzaamheden
Caesar Oreade was op het moment dat ik binnenkwam net begonnen met het opzetten van een Java afdeling. Hierdoor had ik als taak om eerst te zorgen dat er een Software Factory opgesteld werd. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar een verscheidenheid aan frameworks. Hieruit zijn een reeks van rapporten opgesteld met de voors en tegens van de verschillende frameworks. Het resultaat hiervan was dat de Software Factory opgebouwd was uit het Spring Framework, Hibernate, Maven en Subversion. Hierbij heb ik vervolgens een reeks van documenten gemaakt die de junior en medior Java ontwikkelaars konden gebruiken om kennis op te doen.

Naast deze werkzaamheden heb ik ook een reeks van cursussen gegeven over Hibernate en het Spring Framework, dit omdat Caesar een x aantal keer per jaar een nieuwe groep medewerkers laat starten die veelal rechtstreeks vanuit school beginnen. Daarnaast ben ik veel bezig geweest met het begeleiden van Java ontwikkelaars en de interne projecten. Naast het begeleiden van medewerkers die intern bij Caesar zitten kwam ik ook geregeld bij medewerkers die op projecten bij de klant zaten (voortgangs gesprekken).

Ook ben ik veel bezig geweest met de sollicitatie gesprekken van potentiele nieuwe medewerkers, met name om de technische achtergrond en de technische kennis van de sollicitant te bespreken. Software Factory

VDA Informatiebeheersing B.V.
01-1999 / 12-2005

Rollen
Architect, Requirements Specifier, Developer, Deployer, Integrator

Project
VDA ontwikkelt software voor de radio en televisie omroepen en producenten. De software bestaat uit financiele modules, begrotings modules, modules voor het maken van de uitzendschema's, projectsoftware, kijk en luister modules, en integratie software voor communicatie met het NOB. Daarnaast maakt VDA ook P&O software die volledig voldoet aan de Omroep CAO.

Werkzaamheden
Binnen dit bedrijf heb ik mij met zeer veel verschillende projecten bezig gehouden. In de begin periode ben ik voornamelijk bezig geweest met het onderhouden en uitbreiden van een zeer grote verscheidenheid van applicaties, de applicaties zijn in gebruik door verschillende radio en televisie omroepen en producenten. Deze producten waren ontwikkeld in Omnis Classic (4GL). Door mij en andere is een Java afdeling opgezet om deze applicaties ook beschikbaar te maken van een Web interface. Deze web applicaties draaien op een JBoss applicatie server in combinatie met een Oracle database. De web applicatie zelf was geschreven in Java / JSP in combinatie met Struts en EJB's. Hierbij heb ik mij zowel bezig gehouden met de ontwikkeling van software alsook de euro conversie van de financiele software en de jaar 2000 problematiek.

Naast het inhouse ontwikkelen van software ben ik ook erg veel bij de klanten aanwezig geweest voor het uitvoeren van deployments alsook voor het contact onderhouden met de gebruikers. Dit om eventuele problemen en wensen inzichtelijk te krijgen.