No Title
cv: 7634 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectleider Elektrotechniek

in overleg
passend werkOpleidingen:
HBO Projectmanagement Elektrotechniek
1989 - 1991, diploma:
Kadertraining Elektrotechniek en Telecommunicatie
1978 - 1979, certificaat
MTS-Elektrotechniek
1973 - 1977, diploma:
MAVO
1969 - 1973, diploma:
VCA **
2002, certificaat

Werkervaring:
periode:
Juli 2002 - heden
bedrijf:
HR MultiServices BV
functie: Projectleider Elektrotechniek Utility Services, Schiphol Group te Amsterdam
werkzaamheden:
In de afdeling nieuwbouw bij de Schiphol Group liggen de verantwoordelijkheden voornamelijk bij het realiseren van de projecten binnen de gestelde budgetten, het aansturen en begeleiden van zowel de interne als de externe projectmedewerkers. Het co÷rdineren van de werkzaamheden over het totale terrein van Schiphol, het bijwonen van project gerelateerde vergaderingen. Het controleren en fiatteren van de gemaakte kosten. Het maken van tussentijdse evaluaties en eindevaluaties.

periode:
2002
bedrijf:
Elektrotechnisch Aannemersbedrijf de Vest
functie: Projectleider Elektrotechniek
werkzaamheden:
verantwoordelijk voor calculatie, het uitbrengen van offertes, werkvoorbereiding, het inplannen, aansturen en in de uitvoering begeleiden van de werknemers voor zowel elektrotechnische-, beveiliging-, telefonie- en data installaties. Het verzorgen van het logistieke deel van de projecten, het bijwonen van project gerelateerde vergaderingen.

periode:
2000 - 2001
bedrijf:
Lucent Technologies Nederland
functie: Regiomanager Project Control
werkzaamheden:
Bij Lucent Technologies in de functie van projectmanager van het KPN team verantwoordelijk voor het binnen het raamcontract en beschikbare budget uitvoeren van de projecten. Het aansturen en inplannen van de projectmedewerkers waaronder de afdelingen engineering, logistiek, administratie en installatie. De projecten varieerder van eenvoudige modificaties tot complexe projecten. Het voeren van werkoverleg met KPN

periode:
1989 - 2000
bedrijf:
Setel/TransTel Global Communications
functie: projectmanager
werkzaamheden:
verantwoordelijk voor ontwerp, begeleiding en aanleg van elektrotechnische-, beveiligings-, en data/ telecommunicatieprojecten ten behoeve van Luchthaven Curacao.

periode:
1977 - 1989
bedrijf:
Carribean Electrical Compagny
functie: werkvoorbereider/uitvoerder/projectleider/bedrijfsleider
werkzaamheden:
begonnen als chef technische dienst, laatste functie bedrijfsleider


Curriculum Vitae: