No Title
cv: 7695 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectleider/Project Manager

in overleg
passend werk
REFERENTIES

Project Manager: Vopak
Opstellen plan van aanpak om de elektrische installaties van drie terminals van Vopak in overeenstemming te brengen met de voorschriften op het gebied van explosiegevaar.

Projectleider: Heijmans Technische Infra
Binnen de regio west van Heijmans Technische Infra projectleider voor de grote projecten (richtlijn twee miljoen euro). Tevens ondersteuning van de calculatie afdeling bij de inschatting van de contractuele risico's van bestekken voor complexe projecten. Binnen de vestiging de regiomanager adviseren m.b.t. de opzet en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Renovatie van wisselstrooksignalering op provinciale weg.

Chef Vestiging : RET
Verantwoordelijk voor de operationele processen voor het beschikbaar houden van trams, zoals het onderhoud aan, oplossen van storingen en schadeherstel van de nieuwe 60 lagevloer Citadis trams (leverancier Alstom). Daarnaast verantwoordelijk voor de afwikkeling van de garantie en modificaties. Leidinggeven aan 36 fte's, waaronder 3 sectiechefs. Ondersteuning bij het ontwikkelen, vaststellen en implementeren van reorganisaties (personele veranderingen en wijzigingen in de richting van een marktconforme werkwijze) en logistieke processen. Overleg met o.a. de afdelingen vervoer en technisch beheer.

Senior Medewerker : Rijkswaterstaat
Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de installaties van autosnelwegen, tunnels en bruggen rondom Rotterdam. Bijdrage geleverd aan de wijziging van RAW-bestekken naar prestatiegerichte bestekken. Coachen van de medewerkers bij de veranderende wijze van aanbesteden en projectmatig werken. Dagelijkse leiding van de afdeling W&E (5 fte's).

Project Manager : Stork Installatietechniek
Verantwoordelijk voor de contractonderhandelingen en de project start-up voor de bouw en het opleveren van machines voor de productie van glasvezel. In China besprekingen gevoerd met een afnemer.

Projectleider Installaties : Luchthaven Schiphol
Nieuwbouw en renovatie projecten. Verantwoordelijk vanaf ontwerp t/m realisatie van elektrotechnische en werktuigbouwkundige gebouwinstallaties en transportinstallaties, inclusief aanbestedingen, bewaking van planning en financiŽn, overleg met opdrachtgevers en aannemers, aansturing van toezichthouders en opleveringen.

Projectleider/Manager Operations Ergon
Lid MT. Projectleider industriŽle projecten en leiding geven aan de afdeling uitvoering (service en onderhoud, projecten en werkplaats).

Project Engineer/Manager: Unilever
Gebruikerseisen vastleggen, ontwerpen en begroten van elektrische installaties, technische specificaties samenstellen, selecteren van leveranciers en installateurs, monitoring van de uitvoering van installatiewerkzaamheden, werkmaatschappijen en researchafdelingen van het concern adviseren. Expertise op gebied van explosiegevaar opgebouwd. Projectmanager voor het realiseren van een fabrieksgebouw met een complexe geautomatiseerde procesinstallatie. Verantwoordelijk voor de kwaliteit, kosten en planning vanaf ontwerp t/m realisatie.

Technisch Hoofdambtenaar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderzoeken van elektrische ongevallen, inspecteren van elektrische installaties in fabrieken, samenstellen van voorschriften, adviseren en beantwoorden van vragen vanuit het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van elektrische voorschriften en de Arbeidsomstandighedenwet. Binnen de afdeling gespecialiseerd in het beoordelen van de installaties van hef- en transportwerktuigen.

Projectingenieur: Croon & Co.
Ontwerpen, begroten en testen van elektrische installaties voor de opwekking (waaronder ook warmtekrachtkoppeling) en distributie van elektriciteit. Voornamelijk buitenlandse projecten.


CV trijffel, frits van referenties.doc