No Title
cv: 7701 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sEngineer/werkvoorbereider

in overleg
passend werkOpleiding:
1964-1967 : LTS - Elektrotechniek (diploma)
1977-1978 : IVT - Technisch tekenaar (diploma)
1972-1976 : HPS - Hogere Polytechnische School (diploma)
1979-1981 : VEV - Technicus sterkstroom installatie (diploma)
1982-1986 : HTS - t/m 4e jaar energietechniek
1993-1992 : Streekschool Rijnmond - appl. cursus programmeren PLC's (diploma)
1994 : PBNA - "Veiligheid 1" certificaat (certificaat)

Software kennis: WP, Lotus, Dbase, Oracle, MS office 97, en autocad.

Taalkennis: Nederlands, Engels en Duits

Profiel: Kan goed in teamverband functioneren, bestand tegen stress, flexibel inzetbaar, staat open voor kritiek, heeft improvisatievermogen en helpt graag andere mensen.

Werkervaring:
Periode:
Van februari 2005 tot juni 2005
Werkzaam Bij Imtech Botlek RT
Project naam HR AVI
Functie: Engineer

Werkzaamheden:
Ontwerpen en engineering van aardinginstallatie voor het project HR AVI te Amsterdam.
Ontwerpen van verlichting verdeelborden.
Noodverlichting onderverdeelborden,
Wandcontactdozen combinatie borden.
Installatieschema verlichting
Installatieschema noodverlichting
Typical verdeelkast voor prijs aanvraag.


Periode : Jan 2003 tot jun 2004
Werkzaam bij : Centocor BV Farmacie
Functie : Engineer/ werkvoorbereider
Project : Diverse Job order

Voorbereiden van diverse uit te voeren projecten, Coordineren van diverse projecten, Het maken van kosten baten analyse, Evaluren van ingediende begroting, Risici inventarisatie en evaluatie, FAT afname kasten/besturingskasten/regelkasten, SAT afname installatie, kasten/besturingskasten/regelkasten, Rapportage van uitgevoerde job-order, Aanbesteden van projecten aan onderaannemer, Trainen van monteur van onderaannemer, Aanvraag offerte voor uit te voeren projecten bij onderaannemer, Coordineren tussen diverse afdelingen bij uitvoering projecten, Toezicht houden op uit te voeren werkzaamheden, Het bijhouden van materiaal voorraad, Het bestellen van materialen voor installatie, Specificeren van gebruikte materialen.

Periode : juni 2002 - nov. 2002
Werkgever : Bakker te Sliedrecht
Functie : Designer engineer
Project : Baggerschip Jan de Nul
Werkzaamheden : Het aansluiten van kabels d.m.v. databank op:
- klemmenkasten, schakelkasten, verdeelkasten
- noodspanning kasten, motoren, besturingskasten en kleppen

- distributiekasten en sensoren

Periode : sept 2001 - apr. 2002
Werkgever : Imtech IMO afdeling projecten (Engineering)
Functie : Designer engineer
Project : Brittany ferries BF 985
Werkzaamheden : Het aansluiten van kabels d.m.v. databank op:
- klemmenkasten, schakelkasten, verdeelkasten
- noodspanning kasten, motoren, besturingskasten en kleppen
- distributiekasten en sensoren

Periode : juni 2001 - aug 2001
Werkgever : Imtech IMO afd. asembly
Functie : Designer engineer
Project :
Werkzaamheden : Ontwerpen van schakel- en besturingskasten voor de lier van een schip
Specificeren van materialen en de plaatstalen kasten
Het globaal opzetten van stuurstroom schema's m.b.v. autocad.


Periode : aug 2000 - mei 2001
Werkgever : Homij Anthony Fokker business park
Functie : werkvoorbereider / engineering
Project : 10/21kV installaties
Werkzaamheden : - Voorbereiden van werktekeningen t.b.v. de te bouwen installaties
- Voorbereiden van diverse tekeningen voor 10/21 kV installaties
- Ontwerpen van stuurstroom tekeningen voor het koelen van 10kV ruimte
- Ontwerpen van locatie tekeningen voor het plaatsen van transformatoren en verdeelkasten
- Ontwerpen van aansluitkasten voor signaleringen van 10kV installaties, ventilatiesystemen
en noodstroom installaties (UPS)
- Materialen specificeren, bestellen
- Ontwerpen routing 10kV grondkabels naar diverse gebouwen
- Samenstellen van keuringsplan aan de hand van standaard formulieren
Project : Riool water zuiveringsinstallaties (De Grote lucht)
- Opname voor revisie werkzaamheden op locatie
- Verrichten van tekenwerkzaamheden met autocad rel. 14
- Klaar maken van opleveringsdocumenten

Periode : jan 2001 - aug
Werkgever : Eneco netdiensten
Functie : Designer engineer
Project : Automatiseren 150kV station Europoort, Botlek en Maasvlakte
Werkzaamheden : - Het ontwerpen van kabelloop tekeningen, locatie tekeningen voor 150kV bedieningsruimte
- Ontwerpen van locatie tekening voor besturingskasten in 150kV ruimte
- Ontwerpen van beveiligingskasten en besturingskasten t.b.v. 150kV en noodstroom unit

Periode : juli 1999 - jan 2000
Werkgever : Controlec Engineering BV
Functie : Constructeur
Project : Waterbedrijf Europoort
Werkzaamheden : - Het maken van stroomkringschema's, aansluitschema's
- Kast indelingen en kabellijsten t.b.v. besturingskasten
- Klemmenlijst t.b.v. DCS besturingskasten
Project : Kemira, besturingsschema's t.b.v. transportbaan besturing
- Controleren van tekening pakketen voor zijn goede werking
- Ontwerpen van tracing t.b.v. proces installaties
Project : Gist Brocadis, blokschema's t.b.v. verdeelstation
- Maken van installatie schema's, stuurstroomschema's voor motoren met freq. omvormer
Project : Nevcin, Locatie tek. Van laagspanningstrafo inclusief kabel routing
- Indelingstekeningen van laagspanning verdeelruimte, detailtekening kabelbaan
- Verlichting installatie in verdeelruimte
Project : Akzo nobel Rozenburg, opname ter plaatse, prepareren van werkomschrijving van het installeren van gelijkspanning installaties t.b.v. computerruimte kantoor

Periode : sept 1998 - juli 2000
Werkgever : ABB Lummus
Functie : Designer engineer
Project :
Werkzaamheden : Ontwerpen verlichtingsinstallatie t.b.v. fabriekinstallaties, Krachtinstallaties t.b.v. motoren
en noodvoorzieningen, Stroomkringschema voor motorbesturing, Kabelroute tekeningen
Kabellijsten, Kabelbaan installaties, Materiaallijsten verlichting en krachtinstallaties.
Indelingstekening verdeelstation voor middenspanning.
Project : Etis, ontwerpen sierverlichting, baanverlichting en lichtinstallatie t.b.v. metro.

Periode : aug 1998 - sept 1998
Werkgever : Akzo Nobel Botlek
Functie : Constructeur
Project :
Werkzaamheden : Opname op locatie, Opstellen werkomschrijving en samenstellen van tekening pakketten
voor het installeren van gelijkspanningsinstallatie.

Periode : mrt 1998 - aug 1998
Werkgever : M.E.T. Europoort
Functie : Desinger Engineer
Project :
Werkzaamheden : Ombouwen 25kV/6kV verdeelstation, Modificeren stuurstroomschema 6kV motoren
en voedingspunt voor frequentie regeling van 1,3mVA motor. Roofdrain installatie van opslag
tank aansturing d.m.v. DCS Fisher Rosemount systeem. Niveaumeting d.m.v. elektronische
opnemer en aansturing vanuit DCS Fisher Rosemount systeem, Stuurstroomschem van
krachtinstallaties voor aansturing vanuit DCS systeem. Laadarm installatie voor zeesteiger
d.m.v. automatische afstandbediening.
Project : Picon; Stuurstroomschema t.b.v. treinsignalering, Ontwerpen m.b.v autocad: aansluit en
bedradingschema's, Kabellay-out t.b.v. snelheid overschrijding in tunnels.
Project : Etis; Vervaardigen van stroomkringschema's t.b.v. spanningsregeling 25kV, Indelingstekening
Spanningsregeling kast, Signalering en alarminstallaties, Sierverlichting metro en
Materiaalspecificatie.

Project : Libertel; Opname op locatie, Haalbaarheidstudie en werkomschrijving voor te bouwen
grondstation.
Project : Gasunie, Ontwerpen van licht en krachtinstallaties en het maken van materiaal specs.
Project : DSM Geleen; Apollo project, het ontwerpen van licht enkracht installaties, aarding
Kabelbanen/ladderbaan. Kabellay-out, Key one line diagram, gevaren zone indeling
Stroomkringschema voor motoren, materiaal specs, kosten calculatie, werkomschrijving
uren en voortgang rapportage, berekening van voedingskabels voor motoren en verdeel-
inrichtingen en lichtsterkte.
Project : NAM; Matr.specs voor inkoop, Calculatie t.b.v. voedingskabels voor motoren en verdeel-
inrichting, lichtsterkte, heattracing voedingskabels, Ontwerpen van verlichting, kabelloop
en aardingslay-out. Installatietekeningen, kabelroute kabelbaan en ladderbaan layout
Indeling laagspanningsruimte; heattracing, lichtverdeelinrichting, installatieschema's voor
licht, kracht en heattracing. Commentaar geven op leverancier tekeningen MCC, gevarenzone
indeling.

Project : Shell per plus; Slooppakketten van ongebruikte kabels en herschikken van bestaande kabels.
Kabellijsten voor sloop, slooptekeningen voor verschillende verdeelstations, opname van
diverse kabels in de proefopgravingen, omleggen van bestaande laagspanningskabels 6/10kV.
Project : Tetrapak; Ontwerpen van stroomkringschema's voor productielijn t.b.v. PLC besturing
aansluitschema's MCC en apparaten, kabelloop layout voor kracht en stuurstroom, indeling
voor besturingskast en MCC.
Project : Aqualon; Ontwerpen en tekenen van stroomkringschema's voor motoren, opname asbuilt van
controlekamer, lessenaar en MCC.
Project : Steelweld; Ontwerpen en tekenen van stroomkringschema's automatisering van productielijn
m.b.v. PLC systeem, kabellayout, aansluitschema voor besturingskast en apparaten,
stroomkringschema hydraulische systemen.
Project : NV Luchthaven Schiphol; Ontwerpen van stroomkringschema's voor verdeelstation 50/10V
Mozaiek- mimic paneel, stroomkringschema ,mozaiek paneel, stroomkringschema 10kV
schakelinstallatie, 10kV ringleiding installatie voor infrastuctuur, testen van de installatie,
coordinatie bij in bedrijfstelling, toezicht houden bij omzetten 10kV kabels.

Project : Shell pernis; ontwerpen van elektrische heattracing, licht, kracht en aardingsinstallaties.
Project : Naarden vee project; ontwerpen van telecommunicatie installatie, licht en krachtinstallaties.
berekenen van lichtsterkte, berekenen van diverse kabeldoorsnede.
Project : Cimaf Rotterdam; het prepareren van kosten begroting, ontwerpen van licht, kracht en
aardingsinstallaties. Kabelbaan en ladderbaan constructies.
Project : BP europoort; ontwerpen van licht en krachtinstallaties.
Project : Hoogovens; ontwerpen van licht en krachtinstallaties. Het as-built maken P&I diagram.
Project : ABB; tekenen en reviseren van diverse elektrische installaties, tekenen ontwerpen en begroten
van diverse licht en krachtinstallaties. Indeling maken van verschillende besturingskasten.

Periode : mrt 1986 - mrt 1998
Werkgever : KH-Amec
Functie : Constructeur
Project :
Werkzaamheden : Het samenstellen werkomschrijvingen t.b.v. elektrische installaties. Het maken van detail en
werptekening pakketten voor licht, kracht en aardingslay-out t.b.v. petrochemische industrie.
Stroomkringschema's aan de hand van logische schakelingen. Gevarenzone indeling aan de
Hand van proces gegevens. Berekenen van kabeldoorsnede en lichtsterkte. Haalbaarheidsstudie
en as-built maken van tekeningen op locatie, Begeleiden bij uitvoering van montage
Werkzaamheden, Slooppakketten en contacten onderhouden met aannemers en leveranciers.

Periode : 1974 - 1986
Werkgever : ETB Wielinga BV
Functie : monteur, constructeur/werkvoorbereider
Project :
Werkzaamheden : Diverse installaties in de utiliteit, woningbouw en industrie. Het installeren van koel technische
installaties, het bedraden van besturingskasten, panelen, lessenaars en verdeelborden.
Bereken van diverse kabeldoorsnede en lichtsterkte. Kosten calculatie, inbraakbeveiliging
installaties, ontwerpen van stroomkringschema's voor motoren, signalering en koel technische
installaties. Project coordinator, materiaal inkoper, Bijwonen van bouwvergaderingen,
coordineren van service en storingsactiviteiten, Werkvoorbereider voor diverse projecten,
ontwerpen van licht en krachtinstallaties.

Periode : 1986 - 1972
Werkgever : Suralco aluminium smelterij
Functie : monteur, constructeur/werkvoorbereider
Project :
Werkzaamheden : Onderhoud aan fabrieksinstallaties (elektrisch), Service werkzaamheden aan;
onderverdeelstations, gelijkrichterstation, aandrijfmotoren, transportinrichting en
overheadkranen. Elektrische, pneumatische en hydraulische systemen.