No Title
cv: 8378 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sICT analist/ontwerper
Alkmaar
vanaf 2013
project met uitzicht vast dienstverband

Opleidingen :
1989 - 1990: Stagair programmeur/analist bij Gemeentelijk Energiebedrijf Groningen
1988 - 1989: Omscholing tot systeemontwerper bij Ordina noord Nederland te Groningen
1982 - 1988: RUG doctoraalexamen organische chemie
1977 - 1981: Rijks Universteit Groningen, kanididaatsexamen chemie
1970 - 1977: RSG het Wagenings lyceum, atheneum B

zie CV

2002 - 2012 : FortisBank Nederland / ABN Amro
System Engineer by Fortis MerchantBanking afdeling Brokerage,Clearing en Custody gevold door Subject Matter Expert bij ABNAmro. Afstemmen, ontwerpen, testen en coŲrdineren van wijzigingsaanvragen en oplossen van Incidenten. Afstemming van de informatiebehoefte met de Business en Business Support. Vanaf 2003 gespecialiseerd op Corporate Actions en de jaarlijkse Swift releases. Standby voor effectensystemen. Plaatsvervanger van de teamleider tijdens vakanties en afwezigheid. Informatie analist en Functioneel ontwerper en UAT-Tester voor enkele zeer grote projecten.

1999 - 2001: VNU tijdschriften
Systeemaannemer bij de afdeling systeemontwikkeling en systeembeheer van VNU tijdschriften. Functioneel beheer en onderhoud aan logistieke en financiŽle applicaties, ontwerp en (laten) uitvoeren van aanpassingen en opzetten/uitvoeren Systeemtest.

1990 - 1999: Capgemini (Pandata, Volmac) automatiserings medewerker
Weergave van relevante projecten
* 1998 - 1999 Rijks Waterstaat
Van februari 1998 tot september 1999 teamleider en contract-coŲrdinator voor Rijks Waterstaat te Nieuwegein. Functioneel beheerder voor een informatie- en volgsysteem voor de binnenscheepvaart (IVS-'90). Voorkomen millennium problemen (HP-Unix)
* 1997 - 1998 KPN-pensioenfonds
Gedurende 12 maanden bij KPN-pensioen Groningen voor functioneel beheer en -onderhoud. Tweemaal ontwerp/bouw van de jaarlijkse pensioenopgave aan de deelnemers. Veel overleg situaties en enige standby diensten.
* 1996 - 1996: Forbo Krommenie
Gedurende 9 maanden functioneel ontwerper en tester bij Forbo Krommenie. Ontwerp, test en implementatie van management rapportages (financiŽel) en databasebeheer programmatuur
* 1993 - 1998: Rank Xerox
Gedurende 40 maanden, met onderbrekingen, als informatieanalist, ontwerper, programmeur, trouble-shooter en coŲrdinator bij Rank-Xerox Venray.
Application manager voor groot orderverwerkings, warehousing en financiŽle COBOL applicatie. Stand-by diensten. Ook vernieuwbouw van bestaande systeem
naar automated warehouse systeem. Plus implementatie, overdracht aan support-team en coŲrdinator grote wijzigingsvoorstellen. TestcoŲrdinator. Advisering millennium probleem.
* 1993 - 1993: Quaker Oats
4 maanden bij Quaker Latz Euskirchen (Dld). Als programmeur-ontwerper.
Aanpassen van het Ross-systeem (ERP-pakket) aan Duitse BTW wetgeving.
* 1992 - 1993: Runoto (ABN Amro)
8 maanden bij Runoto Oldenzaal (ABN/Amro) als teamleider en ontwerper.
Opleiden en leiden van een jong realisatieteam ,VAX powerhouse, review van FO
en planningsbewaking voor nieuwbouw traject van een lease-informatie systeem.
TestcoŲrdinator. Opzetten en ontwerpen conversie-traject.
* 1991 - 1992: Fasson (Avery Dennison)
Bij Fasson Hazerswoude (papierverwerkende industrie.) 2 jaar als programmeur, analist en ontwerper. Vijf projecten o.a. verwerken van SCADA gegevens, warehousing en management-rapportages. Schrijven gebruikershandleiding en voorbereiden gebruikersopleiding. Ondersteuning bij opzetten beheerorganisatie bij overgang van IBM naar VAX hardware. Uitvoeren functioneel beheer. Interface ontwerp
* 1990 - 1991: Shell
Gedurende 7 maanden bij Shell Moerdijk als functioneel ontwerper.
Ontwerp management informatie systeem als onderdeel van een beheerproject. Schrijven testplan en uitvoeren test. Implementatie van het gehele systeem.

1989 - 1990: Gemeentelijk energiebedrijf Groningen
5 maanden stage bij het energiebedrijf gemeente Groningen. Ontwerp, bouw en test van een
nieuw klantenregistratie systeem vanaf een globaal ontwerp.

1982 - 1986: Rijks Universiteit Groningen
Begeleiden, instruŽren en beoordelen van jongerejaars studenten tijdens chemie practica basisbewerking en synthese ongeveer 4 maanden per jaar.

Werk- en bestuurlijke ervaring

2002 - 2012: System Engineer bij FortisBank Nederland en Subject Matter Expert bij ABNAmro
1999 - 2001: Systeemaannemer bij VNU tijdschriften b.v.
1998 - 1999: Automatiserings medewerker bij Cap Gemini informations systems management
1990 - 1997: Automatiserings medewerker bij Cap Gemini (Pandata, CapVolmac) divisie Industrie
1992 - 1995: Secretaris schaakvereniging Reeuwijk
1989 - 1990: Stagair Gemeentelijk Energiebedrijf Groningen als programmeur / systeem-analist
1983 - 1984: Deelnemer bouwteam, als bewonersvertegenwoordiger, grootonderhoud project.
1982 - 1986: Student-assistent practica chemie RUG (16 weken/jaar)
1981 - 1982: Bestuurslid studentenvakbond en lid Universiteitsraad RUG tijdens "sabatical year"
1979 - 1980: Lid onderwijscommissie en Subfaculteitsraad Chemie RUG

Aanvullende opleidingen en cursussen :
2011: Workshop T-map Next
2011: MS Access, basiscursus plus formulieren en rapporten.
2009: Java programming en Java Programming advanced (BAS)
2009: Object Orientated Design (Cap)
2008: ABN-AMRO systeemlandschap
2007: Persoonlijke effectiviteit
2007: Probleemanalyse en Veranderingsanalyse (Cap)
2005: Schriftelijk rapporteren - Professioneel schrijven
2003: NIBE/SVV effectenbedrijf
2002: Fortis inleiding bankbedrijf
1999: ITIL configuration and change management
1998: ITIL essentials
1998: ITIL helpdesk and problem management
1996: Baan/Triton basiscursus
1996: Triton Overview
1995: Inleiding bedrijfsorganisatie
1995: Communicatie-, Overleg- ,Vergadertechniek
1993 : Superproject
1993: Workshop interactieve vaardigheden
1993: Unix
1993: Progress
1992: Oracle en PL-SQL
1991: Vakopleiding Systeemontwerp Cap Gemini Pandata
1991: Rapporteren en Presenteren
1990: Powerhouse 4GL

Hobbies en interresses:
amateur astronomie en astrofotografie, schaken, postzegels Nederland en Altdeutschland, museumbezoek, theaterbezoek en trotse opa.